Skip to main content

6 sierpnia oficjalnie i uroczyście rozpoczynamy 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. Na trasie są już niemal wszystkie Wspólnoty, a pierwszym przystankiem dla Wielu jest Katedra Wawelska, skąd wyruszą w drogę! Jak każdego dnia Pielgrzymki, zapraszamy Was do poznania dzisiejszej liturgii słowa oraz modlitwy wiernych.

 

Sobota 6 sierpnia 2021

Święto Przemienienia Pańskiego

 

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 7,9-10.13-14

Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 97,1-2.5-6.9

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

 

DRUGIE CZYTANIE

2 P 1,16-19

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł
od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.
I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 17,5c

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie, *
Jego słuchajcie!
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Łk 9, 28b-36

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie.

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy tamci weszli w obłok.

A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie». W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym,
co widzieli.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

Wpatrzeni w blask przemienionego Pana, prośmy Go pokornie:

 1. Módlmy się za Kościół Święty. Niech coraz gorliwiej wpatruje się w Chrystusa
  i wsłuchuje w Jego słowa.      Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za naszych pasterzy: Ks. Arcybiskupa Marka, Biskupów, Kapłanów
  i Diakonów. Niech ich słowo inspiruje ludzi wierzących do pogłębiania wiary.

     Ciebie prosimy…

 1. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Niech nigdy nie braknie szafarzy świętych sakramentów.                                                                Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za wszystkich organizatorów 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej
  na Jasną Górę. Niech cieszą się obfitością błogosławieństwa i darów Bożych.

     Ciebie prosimy…

 1. Módlmy się za wszystkich posługujących pielgrzymom. Niech towarzyszą im dary Twojego Ducha Świętego.      Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za nas samych. Niech Eucharystia uzdolni nas do posłuszeństwa Bożemu Słowu.                                                                                        Ciebie prosimy…

 

Panie, który zostałeś przemieniony przez Ojca na górze Tabor, racz wysłuchać naszych modlitw. Niech przemienia nas doświadczenie Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.