Wyruszy BIAŁY MARSZ – ta biel jest naszym krzykiem, naszym protestem przeciw zalewającej świat ciemności…

Po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II – 13 maja 1981 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie – studenci Krakowa zorganizowali w duchowej jedności z Ojcem Świętym „Biały Marsz”.

Przeszedł on 17 maja 1981 roku z Krakowskich Błoń – miejsca Mszy Świętej odprawionej przez Jana Pawła II w czasie I Pielgrzymki do Ojczyzny – do Rynku Głównego, gdzie Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski odprawił Mszę Świętą. Kilkaset tysięcy studentów, młodzieży i mieszkańców Krakowa modliło się w intencji cierpiącego Ojca Świętego, a także umierającego w Warszawie Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Idea „Białego Marszu” doprowadziła do zorganizowania pieszej pielgrzymki z Krakowa do Częstochowy na Jasną Górę. Dlatego corocznie pielgrzymujemy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emblematy Pielgrzymki