Służby na pielgrzymce


W każdej Wspólnocie znajduje się grupa funkcyjnych, którzy w czasie trwania pielgrzymki dbają o poszczególne aspekty związane z organizacją pielgrzymki. Każda osoba pełniąca powierzone funkcje posiada oficjalny identyfikator.

Ksiądz Główny Przewodnik Wspólnoty
Odpowiada za całość organizacji marszu w danej Wspólnocie, pomaga we właściwy i bezpieczny sposób przeżyć całą pielgrzymkę. [kontakt do Księży Przewodników >>TUTAJ].

Główni Porządkowi
Kierują całością przejścia danej Wspólnoty, organizują postoje, zarządzają czasem przejścia, ogłaszają komunikaty organizacyjne, zarządzają grupą służby porządkowej.

Służba Porządkowa
W każdej grupie danej Wspólnoty znajduje się od trzech do pięciu osób, będących w stanie – oprócz normalnego pielgrzymowania – podjąć trud pracy porządkowej. Służba Porządkowa jest wyposażona w identyfikatory, odblaskowe kamizelki, „lizaki”, gwizdki, czapki. Do zadań służby należy kierowanie ruchem samochodowym, dbanie o to, aby pielgrzymi szli prawą stroną drogi, nieśli kabel od nagłośnienia, nie wyprzedzali znaku idącego na przodzie grupy. Aby zostać Porządkowym, należy zgłosić się do Przewodnika danej wspólnoty [lista kontaktowa >>TUTAJ] oraz odbyć szkolenie.

Służba Medyczna
Nad każdą Wspólnotą czuwa główna służba medyczna, którą tworzą lekarz oraz dwie osoby ze służby zdrowia (pielęgniarki). Razem z PPK idą m. in. Stowarzyszenie „Służba Świętego Łazarza – LAZARUS”, Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna, Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, związana z Zakonem Polskich Kawalerów Maltańskich, ratownicy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Służba Kwatermistrzowska
Składa się od jednej do dwóch osób, które nie idą, lecz jadą samochodem bagażowym i przygotowują noclegi dla pielgrzymów. Nad Służbą Kwatermistrzowską czuwają Kwatermistrzowie Główni, którzy odpowiadają za organizację noclegów w danej Wspólnocie. Po przyjściu do miejscowości noclegowej, kwatermistrz doprowadza pielgrzymów do samochodu z bagażami i poprzez sprzęt nagłaśniający, rozprowadza pielgrzymów na noclegi–do domów, szkół, remiz lub na pola namiotowe. Podczas kwaterowania na noclegi, pielgrzymi są proszeni o zachowanie w tym czasie spokoju i cierpliwe czekanie na swoją kolej – najpierw kwaterowane są osoby starsze oraz wyznaczane są miejsca na rozbicie namiotów (jeśli ktoś zdecyduje się przed pielgrzymką na taką formę noclegu). Po noclegu pielgrzymi proszeni są o zostawienie po sobie wzorowego porządku i podziękowanie Gospodarzom za przyjęcie. Aby zostać kwatermistrzem, należy zgłosić się do przewodnika danej wspólnoty [lista kontaktowa >>TUTAJ].

Służba Techniczna
Odpowiada za sprzęt nagłaśniający w poszczególnych grupach.

Muzyczni
W każdej grupie znajdują się osoby prowadzące podczas trasy śpiew i modlitwy.

Służba Czystości
Osoby wyznaczone przez każdą grupę w danej Wspólnocie, dbające o czystość w miejscach postojów i noclegów.

Baza pielgrzymki
W czasie drogi i na postojach w bazie można nabyć jedzenie i napoje. Baza jest także punktem informacyjnym, w którym pielgrzymi mogą uzyskać niezbędne informacje organizacyjne, a także dokonać zapisów oraz zgłosić zagubione lub znalezione rzeczy.

Zaopatrzenie pielgrzymki
Każda Wspólnota wyposażona jest w samochody, które przewożą zaopatrzenie – jedzenie, napoje itd.

Zespół Medialny
Od 2 do 3 osób w każdej Wspólnocie, które podczas trwania pielgrzymki tworzą relacje zdjęciowe, filmowe i tekstowe na stronę internetową oraz fanpage pielgrzymki. Rolą Zespołu Medialnego jest umożliwienie duchowego pielgrzymowania wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak oraz dokumentacja przebiegu pielgrzymki. Zespół Medialny jest nową funkcją na pielgrzymce, która powstała w 2018 roku. Aby dołączyć do zespołu, należy zgłosić się do przewodnika danej wspólnoty [lista kontaktowa >>TUTAJ].

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich poleceń służb. Mają one nam pomóc we właściwym i bezpiecznym przeżyciu pielgrzymki.