Podręcznik:

Podręcznik

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

PLIK PDF

Wersja PDF trasy do pobrania i wydrukowania

TRASY 43. PPK

Oświadczenie dot. nieletniego Pielgrzyma

Oświadczenie udział małoletniego w PPK

Informacje nt. RODO

Plik PDF

Informacje dot. zapisów na 44. PPK

Plik PDF

Osoba Zaufania (kontakt i zasady ochrony dzieci i młodzieży)

Plik PDF

Materiały wizerunkowe

Logo 44. PPK

44. PPK

Logo 44. PPK
do pobrania w pdf

Plakat 43. PPK

PPK-2023-plakat