Podręcznik:

Podręcznik

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 2022

PLIK PDF

Wersja PDF trasy do pobrania i wydrukowania

TRASY 42. PPK

Oświadczenie dot. nieletniego Pielgrzyma

Oświadczenie udział małoletniego w PPK

Informacje nt. RODO 2022

Plik PDF

Informacje dot. zapisów na 42. PPK

Plik PDF

Osoba Zaufania (kontakt i zasady ochrony dzieci i młodzieży)

Plik PDF

Materiały wizerunkowe

Logo 42. PPK

Pieczątka 42. PPK
do pobrania w pdf

Plakat 42. PPK