Regulamin

1

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze".

Centrum pielgrzymki jest:
- codzienna Msza św.
- wspólne modlitwy (Różaniec, Godzinki, Anioł Pański)
- sakrament pojednania
- konferencje
2

Pielgrzym musi przestrzegać:

- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki
- zaleceń Księdza Przewodnika i służb porządkowych,
- niepalenia tytoniu i niepicia alkoholu
- nieużywania odbiorników radiowych i telewizyjnych,
- niespożywania lodów
3

Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne.

codziennie trasa wynosi 25-40 km
4

Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota.

Zwracają się do siebie zwrotami: "Bracie" i "Siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.
5

Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych.

6

Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra grupy i całej pielgrzymki.

7

W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).

8

W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być:

różaniec, książeczka pielgrzyma, nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.
9

Noclegi w stodołach i własnych namiotach.

Tylko nieznaczna grupa pielgrzymów ma szansę nocować w domach. W niektórych miejscowościach mogą wystąpić kłopoty z wystarczającą ilością wody do mycia.
10

Zakazuje się wspólnego noclegu Sióstr i Braci w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.

11

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

Należy dostosować się do wszystkich uwag gospodarzy. Nie wolno używać ognia na terenie zabudowań i gospodarstw.
12

Nie zabiera się na pielgrzymkę rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei.

Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
13

Ostrożnie należy posługiwać się ostrymi narzędziami (igły, nożyczki).

14

Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.

Zwłaszcza tym, którzy karmią i przyjmują pielgrzymów w domach i gospodarstwach.
15

Znaczek pielgrzymkowy noszony winien być w widocznym miejscu.

Legitymację trzeba okazać na żądanie Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i służb porządkowych.
16

Na czas pielgrzymki należy zaopatrzyć się w suchy prowiant. Organizatorzy zapewniają na trasie zakupienie chleba.
17

Pielgrzymi korzystają z pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości).

Poważniejsze schorzenia należy zgłosić przed wyruszeniem pielgrzymki do Księdza Przewodnika lub służb medycznych. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce powinien wyrazić lekarz.
18

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej zgodzie rodziców.

19

Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.

20

Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą:

dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie - najlepiej o jeden numer większe, skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne), ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza konserwy), chlebak na bagaż podręczny, kubek i sztućce, podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny, spiritus salicylowy, witaminy, talk, zasypkę, wapno), śpiwór lub grupy koc, można zabrać namiot.
21

Zakazane jest wyprzedzanie krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Księdza Przewodnika.

22

Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach (muzycznej, medycznej, porządkowej) proszone są o zgłoszenie akcesu do Księży Przewodników grup.

23

Pielgrzymka zostaje rozwiązana po Mszy św. na Jasnej Górze. Do domu pielgrzymi wracają indywidualnie.

24

Każdy, kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce, zgłasza swój udział w zależności od miejsca zamieszkania u właściwego przewodnika grupy.

25

Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.