HASŁO: HOŁD I DZIĘKCZYNIENIE ZA 600 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

 

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku wcale nie przeszkodziło nam w zorganizowaniu w 1982 roku II Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Nie powiodły się pró­by jej likwidacji. Wszystkie trudności jeszcze bardziej mobilizo­wały nas do tym liczniejszego udziału. Idea pielgrzymowania „w intencji Ojca Św. i Ojczyzny” stała się bardzo żywa i aktualna w trudnej próbie naszego kraju. Na pielgrzymkowy szlak zabraliśmy wiele: smutki i łzy, radość i dziękczynienie, a co naj­ważniejsze – serce, które mówi za wszystkich, za tych, którzy przybyli w pielgrzymce na spotkanie Czarnej Madonny i za tych, którzy łączyli się z nami w myśli i w modlitwie. Szczególnej mo­dlitwie polecaliśmy internowanych w stanie wojennym, tych już zwolnionych, jak i tych, którzy jeszcze przebywali w więzieniach i ośrodkach dla internowanych.

KONFERENCJE PLENARNE

  • Rola Jasnej Góry wobec narodów Europy Środkowo-Wscho­dniej – o. Salezy Kafel OFMCap
  • Rola Jasnej Góry w kształtowaniu świadomości narodowej w okresie bezpaństwowego życia narodu – o. Mariusz Dębiński OFM
  • Jasna Góra w historii i kulturze polskiej – ks. Józef Jachimczak CM
  • Tajemnica obecności Matki Bożej Jasnogórskiej w życiu Jana Pawła II – ks. Franciszek Płonka
  • Sześć wieków pielgrzymowania na Jasną Górę – o. Olejarczyk
  • Wiara i modlitwa – ks. Andrzej Machowicz
  • Wiara i naród – ks. Kazimierz Jancarz
  • W obronie życia nienarodzonych – dr Edward Cegielski

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W roku 1981 pielgrzymowało ok. 1800 pątników, a w roku 1982 już około czterech tysięcy, nie tylko z Krakowa, ale z całej Polski oraz z Francji, Włoch i RFN.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

Baza pielgrzymki: Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku” – Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny: Ks. Józef Jachimczak CM
Porządkowy główny: Andrzej Bac
Porządkowi: Krzysztof Jachimczak, Józef Jachimczak, Piotr Gramatyka
Baza, zaopatrzenie, transport: Teresa Kozak, Katarzyna Woźniak, Elżbieta Kalina, Stanisława Skworzec, Lucyna Karpińska, Ewa Pyrczak, Bożena Siemieńska
Kwatermistrz główny: Teresa Gratkowska, Elżbieta Swoszowska
Grupa muzyczna: Barbara Irla
Służba techniczna: Marian Gagatek, Władysław Goryczko
Służba zdrowia: Anna Brandys, Julian Dutka, Maria Jędo