null
null
null
null
null
null
null
null

P R Z E C Z Y T A J

Zapisy w formie on-line trwają w okresie od 8 maja. W dniach od 1 – 5 sierpnia w bazach poszczególnych Wspólnot odbiór materiałów.

WPISOWE:

Ofiara normalna uczestnika – 100,00 zł.

Ofiara ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 50,00 zł.

Bezpłatnie – dzieci do 6 lat

/Przewodnik wspólnoty decyduje o wysokości ofiary lub zwolnienia z niej w przypadku udziału w pielgrzymce rodzin wielodzietnych/.

Ze względu na długość trasy i liczby dni pielgrzymowania ofiary mogą różnić się w zależności od danej wspólnoty.

We wspólnocie VIII, która wyrusza 4 sierpnia ofiary będą wynosić:

ofiara normalna uczestnika – 120,00 zł.

ofiara ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 60,00 zł.

Bezpłatnie – dzieci do 5 lat.

 

Wpłaty jakie dokonują uczestnicy pielgrzymki są składką członkowską z tytułu udziału w pielgrzymce i mają na celu pokryć koszty organizacyjne pielgrzymki. Opłaty członkowskie, jakie ponoszą pielgrzymi nie stanowią zapłaty za konkretne usługi. Mają obok innych form wsparcia np. ofiar i darowizn, pokryć koszty organizacji pielgrzymki tj.:

  • koszty transportu bagaży, toalet sanitarnych, materiałów informacyjnych, noclegów, w szkołach i remizach, wynajmu pól i łąk pod namioty, itp.
  • Koszty sprzątania szkół, zakupy środków żywnościowych, itp.
  • Ubezpieczenie pielgrzymki,
  • Ofiary na rzecz parafii przyjmujących pielgrzymów, ofiary dla konferencjonistów,
  • Koszty prowadzenia strony internetowej www ppk i mediów społecznościowych,
  • Koszty organizacji nabożeństw i spotkań na postojach pielgrzymkowych,

 

W danej wspólnocie mogą pojawić się zapisy blokujące zapis do danej grupy, ze względu np. na charakter grupy, itp. Mogą też pojawić się inne kwoty opłaty uczestnika, wysokość opłaty uczestnika może być wyższa dla wspólnot i grup wychodzących wcześniej tj. 4 lub 5 sierpnia.

Każdy pielgrzym dokonując zapisu on-line akceptuje zasady RODO. Podanie danych przy zapisach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

ZAPISZ SIĘ ON-LINE (możliwość zapisów online zostanie uruchomiona 8 maja 2023 r.)