40. PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA

Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ

6 ̶ 11 sierpnia 2020

 

„WIELKA TAJEMNICA WIARY”

Kolejna 40 Piesza Pielgrzymka Krakowska z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu 2020 roku i jak co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Hasło tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki to równocześnie temat programu duszpasterskiego Kościoła na ten rok: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

 

PROGRAM DUCHOWY

w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy realizację nowego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program rozpisano na trzy lata (2019–2022).
Hasła poszczególnych lat jego realizacji są następujące:

Rok I –  2019/2020

Temat: Wielka tajemnica wiary

Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)

Rok II – 2020/2021

Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy

Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

Rok III – 2021/2022

Temat: „Posłani w pokoju”

Główny cel programu duszpasterskiego

Program duszpasterski podejmuję próba tematycznego ujęcia Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej (por. Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum caritatis [SC]). Stanowi kontynuację teologiczno-praktycznej refleksji nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale nade wszystko zmierza do pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330). Celem takiego działania jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa (por. SC 5).

„Chodzi nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia”

 

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nie raz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. kard. Stanisława Dziwisza, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej. Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie”.

Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl

W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych, a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami, m. in. poprzez:

 • udział w uroczystym pożegnaniu pielgrzymów i Mszy św. na rozpoczęcie Pielgrzymki na Wawelskim Wzgórzu, w dniu 6 sierpnia o godz. 7.00,
 • udział w uroczystym powitaniu pielgrzymki na Jasnej Górze 11 sierpnia od godziny 15.30 i uczestnictwo we Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki pod szczytem Jasnej Góry 11 sierpnia o godz. 19.00.

 

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną, świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, ich bagaże przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to:

 • codzienna Msza św.,
 • konferencje,
 • modlitwa,
 • Anioł Pański,
 • modlitwa różańcowa,
 • nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 • i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.

Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę z księżmi czy siostrami zakonnymi, albo wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy Pielgrzym, dokonując zapisu na pielgrzymkę, akceptuje zasady RODO zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na oficjalnej stronie Pielgrzymki Krakowskiej www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

WAŻNE: Pobierz i zapoznaj się z informacjami o RODO, zawierającymi również zasady ochrony wizerunku podczas Pielgrzymki Krakowskiej. 

INFORMACJE O RODO

ZAPISY
 

Zapisy odbywać się będą:

 • w okresie czerwiec – lipiec w parafiach u przewodników grup
 • od 1-5 sierpnia w bazach poszczególnych Wspólnot.

Można także zapisać się w dniu wyjścia Pielgrzymki, przychodząc w odpowiednie miejsce nadawania bagaży pod Wawel, nadać swój bagaż na określoną grupę w ramach danej Wspólnoty. W ciągu pierwszego dnia będzie możliwość zapisu na trasie pielgrzymki bądź wieczorem na pierwszym noclegu.

 

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego), która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie: ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/EJ W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ.

W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego czy rodzica – ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/ej w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego Pielgrzyma w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

WAŻNE: Pobierz wzór oświadczenia 

WPISOWE

Opłata normalna – 60,00 zł
Opłata ulgowa /dzieci i młodzież do ostatniej klasy gimnazjum/ – 30,00 zł
Dzieci do 5 lat – bezpłatnie

WSPÓLNOTY PIELGRZYMKI

 

WSPÓLNOTA I – PRĄDNICKA: grupy 1-5’

 1. GRZEGORZ KURZEC

tel. +48 797 679 883
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków

WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEJSKA: grupy 6-15

 1. DARIUSZ TALIK

tel.: +48 512 243 080
www.ppk2.pl (od 1 lipca 2017)
Parafia św. Anny, ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków

WSPÓLNOTA III – PODGÓRSKO – WIELICKA: grupy 17-21

 1. KS. DARIUSZ GŁUSZKO
  Parafia Miłosierdzia Bożego
  Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
  vicdarek@poczta.onet.pl
  503761150 /parafialny/

WSPÓLNOTA IV – NOWOHUCKA: grupy 24-29

 1. KRZYSZTOF POLEWKA

tel. +48 12 647 94 88, w. 15
Parafia św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków

WSPÓLNOTA V – Myślenice, Gdów, Niepołomice, Mszana Dolna

 1. TOMASZ STEC

tel. +48 608 110 374
Parafia św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ul. Jana Pawła II 3, 34-730 Mszana Dolna

WSPÓLNOTA VI – SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA

 1. BOGDAN SARNIAK

tel. +48 12 276 32 30, w. 26
Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina

WSPÓLNOTA VII – CHRZANOWSKO – LIBIĄSKA

 1. ADAM BANACH

tel. +48 500 726 279
Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów

WSPÓLNOTA VIII – SUSKA

 1. SEBASTIAN KOZYRA

tel. +48 504 321 926
Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka

KOORDYNACJA PIELGRZYMKI

 1. kanonik JAN PRZYBOCKI

tel. +48 12 285 85 00
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Bibice – Rynek 3, 32-087 Zielonki,

      2. mgr inż. ANDRZEJ BAC                                                                                    

tel. +48 602 482 705
e-mail: bac@pro.onet.pl

NADAWANIE BAGAŻY wspólnot wychodzących z Krakowa:

 • Wspólnota I     (grupy 1 – 5’)    : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska
 • Wspólnota II   (grupy 6 – 15)    : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Podzamcze
 • Wspólnota III  (grupy 17 – 21) : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – pl. przed kościołem św. Idziego
 • Wspólnota IV  (grupy 24 – 29)  : 6 sierpnia, godz. 6.00-6.45 – ul. Bernardyńska

TERMINY WYJŚCIA PIELGRZYMKI

 • Wspólnoty: I–Prądnicka, II–Śródmiejska, III–Podgórsko-Wielicka, IV–Nowohucka wyruszają z Wawelu 6 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00, odprawianej przez ks. abp Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego i księży przewodników Pielgrzymki.
 • Wspólnota V – Gdowsko-Niepołomicka wyrusza z Myślenic 4 sierpnia po Mszy świętej o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej, z Mszany 4 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00, z Gdowa 5 sierpnia o godz. 8.00, z Niepołomic 6 sierpnia o godz. 8.
 • Wspólnota VI–Skawińsko-Czernichowska wyrusza 6 sierpnia po Mszy św. o 8.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie – Ogrodach.
 • Wspólnota VII – Chrzanowsko-Libiąska wyrusza 7 sierpnia po Mszy św. o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
 • Wspólnota VIII–Suska (Dekanat Sucha Beskidzka) wyrusza 3 sierpnia z Suchej Beskidzkiej.

TERMIN WEJŚCIA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka rozpoczyna wejście na Jasną Górę 11 sierpnia od godziny 15.30. Po powitaniu przed Szczytem pielgrzymi przejdą do Kaplicy Jasnogórskiej. O godz. 19.00 przewidziana jest Eucharystia przed Szczytem na zakończenie pielgrzymki. Około 21.00 Apel Jasnogórski zakończy pielgrzymkę.

TRASA PIELGRZYMKI

Od lat Pielgrzymka Krakowska podzielona jest na 8 wspólnot, idących do Częstochowy różnymi trasami.