Wspólnota VI – SKAWINA-CZERNICHÓW-KRZESZOWICE
Ksiądz Przewodnik: ks. Rafał Wierzbiak

Grupa 1
Patron: św. Siostra Faustyna, kolor: żółty.
Grupa gromadzi pielgrzymów z parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie oraz innych parafii dekanatu i okolic. W 2017 roku liczyła 130 osób – w tym 30 pielgrzymów szło po raz pierwszy. Jest to grupa rozmodlona i radosna. Ulubiona piosenka to: „Mama czuwa, Mama wie…”, a okrzyk: „Jadą, jadą z oranżadą!”

Grupa 2
Patron: św. Jadwiga Królowa, kolor: czerwony.
Grupa pielgrzymuje z parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz innych parafii dekanatu i okolic. W 2017 roku liczyła 215 osób. Jest to grupa radosna i rozśpiewana, bo jak śpiewają w jednej piosence: „Jak tę grupę zobaczyli, od razu w niej chcieli iść. Cały rok na to czekali, by na Jasnej Górze być”. A w innej: „Takiego pielgrzyma żadna grupa nie ma, co by się pomodlił, zatańczył, zaśpiewał”.

Grupa 3
Patron: św. Brat Albert, kolor: niebieski.
Grupa pielgrzymuje z parafii św. Mikołaja w Liszkach oraz z dekanatu czernichowskiego i okolic. W 2017 roku liczyła 200 osób, w tym 36 pielgrzymów szło po raz pierwszy. Jest to grupa uśmiechnięta i radosna. Ulubiona piosenka to: „Matko Życia, Maryjo…”.

Grupa 4
Patron: św. Jan Paweł II, kolor: zielony.
Grupa pielgrzymuje z parafii św. Marcina w Krzeszowicach oraz z dekanatu krzeszowickiego i okolic. Grupa powstała w 2022.