Wspólnota III – PODGÓRSKO-WIELICKA
Ksiądz Przewodnik: Ks. Paweł Głowacz

Grupa 17
Patronką grupy jest św. Kinga, przewodnikiem – ks. dr Grzegorz Godawa. Grupa jest wspólnotą otwartą. Pielgrzymują w niej pątnicy z różnych parafii Krakowa i okolic, ale także z innych rejonów Polski. Wiekowo grupa zróżnicowana. Szczególnymi pielgrzymami są osoby niepełnosprawne oraz dzieci. Wspólnota spotyka się raz do roku na dniu skupienia – postoju. Różnorodność grupy buduje atmosferę sprzyjającą przeżywaniu „rekolekcji w drodze”.

Grupa 18
Patronami grupy są św. Jan Paweł II i św. Siostra Faustyna. Grupę stanowi młodzież Oazowa, młodzież parafialna oraz rodzice i starsi. Wspólnota modli się o wiarę w swoich rodzinach, o dobre wybory w młodzieńczym życiu oraz w intencjach ludzi, którzy nie wybrali się na pielgrzymkę, ale prosili o modlitwę.

Grupa 19
Patronem grupy jest św. Maksymilian Maria Kolbe, przewodnikami – ks. Mirosław Żak oraz ks. Dariusz Guziak. Grupa pokutna modląca się w intencji trzeźwości narodu, skupia członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Modli się za osoby wyzwolone, za alkoholików i ich rodziny.

Grupa 20
Patronem grupy jest Najświętsza Rodzina, przewodnikiem – ks. Mirosław Dziedzic. Grupę charakteryzuje wyjątkowe zaangażowanie w pielgrzymkowy śpiew.

Grupa 21
Patronem grupy jest św. Klemens. Głównym nurtem grupy jest wyznawanie wiary przez muzykę i śpiew. Intencje pielgrzymowania: za ojczyznę, Kościół, za młodzież i rodziny.

Grupa 22
Patronami grupy są święci Apostołowie Piotr i Paweł, przewodnikiem – ks. Mateusz Podczerwiński. Grupa młoda ciałem i duchem. Gromadzi pielgrzymów z dekanatu bolechowickiego oraz okolic. Pielgrzymi modlą się w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz do życia w rodzinie.

Grupa 23
Grupie patronuje Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, przewodnikiem jest ks. Michał Korman. Hasło grupy brzmi: “Od Mamy wraca się lepszym…”. Grupa radosna i rozśpiewana, co wyrażają charakterystyczne żółte koszulki i słoneczniki.