Wspólnota II – ŚRÓDMIEJSKA
Ksiądz Przewodnik: Ks. Mateusz Wójcik

Grupa 6
Patronem grupy jest św. Jan Kanty, przewodnikiem – ks. Andrzej Tarasiuk.
Specyfiką Grupy 6 jest brak specyfiki – mówiąc pozytywnie: różnorodność. W grupie od lat wędrują RAZEM bardzo różni ludzie: dzieci, młodzi, starsi i najstarsi; rodziny, samotni, celibatariusze; kościelnie „zrzeszeni” i „nie-zrzeszeni” (bez specyficznej przynależności); członkowie nowych wspólnot eklezjalnych i ludzie zakochani w najbardziej tradycyjnych formach pobożności, z diecezji krakowskiej i z całej Polski. Wszyscy doświadczamy co roku tego samego: piękna Kościoła – jednego w różnorodności. Grupa ma charakter conieco medytacyjny: głoszone w niej konferencje są zawsze skoncentrowane na tekstach biblijnych; w trakcie drogi zawsze znajdujemy czas na dłuższe milczenie i skupienie na usłyszanym Słowie. Swego rodzaju „nukleus” 6-ki stanowi wspólnota „NaMarka” oraz kilkudziesięcioosobowa grupa stałych, wiernych 6-ce pielgrzymów.

Grupa 7, Franciszkańska
Patronem grupy jest św. Franciszek z Asyżu, przewodnikiem – o. Łukasz Buksa OFM. Grupę franciszkańską charakteryzuje 3XR: Rozmodlona, Roztańczona, Rozśpiewana. Grupie „7” patronuje św. Franciszek z Asyżu, którego duchowość przenika osoby pielgrzymujące. Starają się one żyć tą radością, którą tryskał Biedaczyna z Asyżu, a której źródłem jest sam Bóg. Czas pielgrzymowania jest czasem modlitwy, ale również czasem radosnego śpiewania dla Boga i dla człowieka, czasem zatrzymania się nad cudem przyrody, dzielenia się braterską miłością.

Grupa 8
Patronem grupy jest Św. Wincenty à Paulo, przewodnikiem – ks. Andrzej Telus CM.
Grupę prowadzą Księża Misjonarze wraz z siostrami Szarytkami. Patronem jest św. Wincenty à Paulo – patron dzieł miłosierdzia i założyciel Zgromadzeń Wincentyńskich. W grupie idą studenci z Duszpasterstwa Akademickiego Na Miasteczku, rodziny i osoby samotne z parafii Matki Bożej z Lourdes i innych. Ponieważ grupa nie jest zbyt liczna (około 100 osób) panuje w niej miła, rodzinna atmosfera. Jest to grupa dość wyciszona. Jest dużo modlitwy uwielbienia, jak również inne tradycyjne formy modlitw pielgrzymkowych.

Grupa 9
Patronami grupy są święci Cyryl i Metody, przewodnikiem – ks. Jan Šimonik.
W grupie idą Pielgrzymi pochodzący ze wszystkich części Czech, Moraw i Czeskiego Śląska. Grupa pielgrzymuje w intencji nawrócenia i powrotu do źródeł chrześcijaństwa dla całego narodu czeskiego. Do pielgrzymów z „dziewiątki” przyłączają się też „czechofile” – Polacy, którzy chcą poznać czeską kulturę, język i mentalność. Jest to jedna z najmniejszych grup Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, która kroczy zawsze pełna radości i w pogodzie ducha, a dzięki temu, że jest mała, wszyscy pielgrzymi dobrze się znają i rozumieją. W grupie nie brakuje ducha modlitwy. Morawska serdeczność i niezgłębiony czeski spokój to cechy, które wyróżniają „dziewiątkę”.

Grupa 10, Misyjna
Patronem grupy jest św. Szczepan, przewodnikiem – ks. Andrzej Wasilewski-Kruk.
Grupa reaktywowana w 2003 r., prowadzona wspólnie przez parafię św. Szczepana w Krakowie i Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Towarzyszy nam klimat misyjny. Śpiewamy również w językach afrykańskich i modlimy się w językach świata. W piątym dniu pielgrzymki prowadzimy barwną i rozśpiewaną konferencję misyjną. Nasza grupa liczy około 100 osób. Pielgrzymują z nami księża misjonarze, misjonarze świeccy z CChW Solidarni, parafie dekanatu Kraków – Bronowice m.in. parafia św. Wojciecha i przyjaciele z całej Małopolski. W trakcie drogi stajemy się zgraną ekipą, której towarzyszy atmosfera modlitwy, śpiewu, chwile ciszy i refleksji oraz dobry humor i radość pielgrzymowania.

Grupa 11
Patronem grupy jest św. Franciszek Ksawery, przewodnikiem – o. Marcin Pietrasina SJ. W drodze na Jasną Górę będzie nam towarzyszyć śpiew oraz modlitwa godzinkami, różańcem i koronką do Miłosierdzia Bożego. Ojcowie Marcin Pietrasina SJ i Andrzej Migacz SJ pomogą przeżyć ten czas, ukazując aktualność duchowości ignacjańskiej. Będzie możliwość spowiedzi i rozmowy oraz czas na modlitwę i milczenie. Pójdą z nami także nowicjusze jezuiccy.

Grupa 12, Akademicka
Patronem grupy jest św. Anna, przewodnikami – ks. Dariusz Talik oraz ks. Michał Dziedzic. „Dwunastka” obejmuje osoby studiujące i doktorantów. Mogą iść z nami też maturzyści i osoby do 3 lat po studiach. W naszej grupie w ciągu dnia jest czas na godzinki, różaniec, konferencje, ciszę i śpiew. Mamy także takie odcinki, kiedy można zwyczajnie porozmawiać między sobą, co bywa rzadkością na pielgrzymkach. Oprawą muzyczną i liturgiczną „dwunastki” zajmują się ludzie z Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny w Krakowie. „Dwunastka” jest w całości grupą namiotową.

Grupa 13
Patronem grupy jest bł. Salomea, przewodnikami – ks. Adam Podbiera oraz ks. Jan Szczepaniak. W grupie pielgrzymują rodziny z dziećmi i młodzież z wielu parafii diecezji krakowskiej oraz z miejscowości całej Polski. Pielgrzymują także osoby z Londynu i Wiednia.

Grupa 14
Patronem grupy jest św. Józef Kalasancjusz, przewodnikiem o. Dawid Borkowski.
Grupa prowadzona jest przez oo. Pijarów. Wielu pielgrzymów pochodzi ze szkół i parafii pijarskich. Pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę w intencji swoich rodzin, w intencji nowych powołań do zakonu. Grupa bije radością, uśmiechem i mocnym zaangażowaniem w prowadzenie modlitw, śpiewu, w noszenie tub, znaczków, flag. Pielgrzymi pochodzą między innymi ze Świątnik Górnych, Łowicza, Sieprawia, Rzeszowa.

Grupa 15
Patronem grupy jest św. Jan Bosko, przewodnikiem ks. Andrzej Gołębiowski SDB.
Od wielu już lat prowadzą ją Salezjanie i czynią to w duchu swojego założyciela św. Jana Bosko. Co ci oferujemy: Ducha modlitwy i dobre konferencje, przez które wzbogacisz swoje życie. Oferujemy ci niezapomniane chwile radości i śmiechu, ale również i wyciszenia. Oferujemy ci spowiedź i rozmowę, śpiew i milczenie.