WSPÓLNOTA VII: Grupa 3


Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny.

Aby zapisać się w formie online należy podać dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, mail i numer telefonu.

Możliwy jest również zapis grupowy, w którym jedna osoba może zapisać większą liczbę osób.

W przypadku zapisu osób niepełnoletnich podczas odbierania materiałów w bazach wspólnot, należy mieć ze sobą oświadczenie udziału małoletniego w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej. 
Dodatkowe osoby: tak nie
Wybierz sposób płatności