Skip to main content

Koordynatorzy pielgrzymki przygotowali i przekazali do Archiwum Archidiecezji Krakowskiej dokumentację pielgrzymki  obejmującej lata 1993-2023 oraz wydawnictwa pielgrzymkowe, jakie ukazały w latach 1981-2023 staraniem służb i organizatorów pielgrzymki.

Przekazany został również dysk zewnętrzny SSD z zapisem cyfrowym dokumentacji i wydawnictw pielgrzymkowych z lat 1981-2023.

Przypomnijmy, że w roku 2002 zostało przekazane do archiwum część dokumentacji obejmującej lata 1981-2001. Prace nad zebraniem i przygotowaniem materiałów trwały od dłuższego czasu, prowadziła je śp. Ania Krajewska, zbierając je i odpowiednio segregując.

Przekazana dokumentacja jest oparta na materiałach gromadzonych przez Wspólnotę I pielgrzymki. Jest ona uzupełniona m.in. o przekazane materiały przez przewodników ośmiu wspólnot pielgrzymki. Całość dokumentacji to pięć dużych pojemników zawierających opracowywane corocznie dokumentacje z poszczególnych lat, wydane 4 albumy pielgrzymkowe, 5 edycji albumu Biały Marsz, wydane śpiewniki i modlitewniki, coroczne Materiały Duszpasterskie dla przewodników, albumy zdjęć i wierszy ze zbiorów prywatnych, identyfikatory od osób, które je przekazały, wszystkie plakaty i znaczki pielgrzymkowe z lat 1981-2023, smycze pielgrzymkowe. Przekazane materiały nie obejmują wykazów z zapisami i danymi pielgrzymów, którzy brali udział w pielgrzymkach. Dane te zgodnie z RODO są w odpowiednim czasie komisyjnie niszczone. Wszystkie materiały zostały przegrane na dysk zewnętrzny SSD. Dodatkowo przekazane zostały archiwalne płytki CD i DVD ze zdjęciami pielgrzymkowymi od wspólnot, archiwalne negatywy i filmy pielgrzymkowe. Warto zaznaczyć, że zebrane materiały są wynikiem wieloletnich prac na wydawaniem kolejnych albumów pielgrzymkowych. Mamy nadzieję, że posłużą one przyszłym pokoleniom w ich pracy studyjnej.

Warto również przypomnieć wszystkie materiały i projekty, jakie ukazały się staraniem organizatorów pielgrzymki w okresie od 1981 do 2024 roku.

ŚPIEWNIKI I MODLITEWNIKI

 1. Śpiewnik „Śpiewam Tobie Panie”, rok 1983 /Drukarnia Narodowa, Kraków/
 2. Śpiewnik „Pieśni z Taize”, rok 1986 /Wydawnictwo Ś Stanisława BM/
 3. Modlitewnik „Modlę się do Ciebie Panie”, rok 1987 /Drukarnia Narodowa, Kraków/
 4. „Śpiewnik na Pielgrzymkę”, rok 2004 /Wydawnictwo COPY2000, XEROX Digital System/

 

BIAŁY MARSZ 17.05.1981r.

 1. Album Biały Marsz, wyd. I, rok 1996 /Wyd. Ś Stanisława BM/
 2. Album Biały Marsz, wyd. II, rok 2001 /DW Rafael/
 3. Wystawa „Biały Marsz”, maj 2001r., Rynek Główny Kraków /słupy wystawowe i witryny punktów handlowych/, wspólnie z Muzeum Historii Fotografii w 20 rocznicę organizacji
 4. Album Biały Marsz, wyd. III, 2014 /Drukarnia Skleniarz/
 5. Album Biały Marsz, wyd. IV, 2022 r. Wydanie we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego /Drukarnia Pasaż/.
 6. Album Biały Marsz w zapisie Braille’a, rok 2023, przy wsparciu Fundacji Alior Banku /Drukarnia Pasaż, Wydawnictwo BrajlPunkt Poznań /.

 

„PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA”

 1. Album Piesza Pielgrzymka Krakowska 1981-2001, rok 2002 /Drukarnia Pasaż/
 2. Album Piesza Pielgrzymka Krakowska 2002-2009, rok 2010 /Drukarnia Pasaż/
 3. Album „Historia pielgrzymki krakowskiej 1981-2022 w zapisie w systemie Braille’a”, rok 2022, przy wsparciu Marszałka Województwa, Program Kultura Wrażliwa 2022 /Drukarnia Pasaż, Wydawnictwo ALTIX Warszawa/.
 4. Digipack z płytą dvd „Piesza Pielgrzymka Krakowska 2010-2020” w zapisie cyfrowym, rok 2020, przy wsparciu środków pielgrzymki krakowskiej, /Drukarnia Pasaż, Wydawnictwo KAROT Michałowice/.
 5. Digipack z płytą dvd „Piesza Pielgrzymka Krakowska 2010-2022” w zapisie cyfrowym, rok 2022, przy wsparciu Marszałka Województwa, Program Mecenat Małopolski II, rok 2022 /Drukarnia Pasaż, Wydawnictwo KAROT Michałowice/.
 6. Album Piesza Pielgrzymka Krakowska 2010-2022, rok 2023, przy wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego poprzez zakup usług promocyjnych /Drukarnia Pasaż/.
 7. Idziemy do Ciebie, Matko! – tomik refleksji i poezji pielgrzymkowej – rok 2023, Program Mecenat Małopolski II, 2023, /Drukarnia Pasaż/.
 8. Idziemy do Ciebie, Matko! – tomik refleksji i poezji pielgrzymkowej w zapisie Braille’a, rok 2024, przy wsparciu Fundacji Alior Banku, /Drukarnia Pasaż, Wydawnictwo ALTIX Warszawa/.
 9. Album „43. Piesza Pielgrzymka Krakowska 2023” – rok 2023/24, przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, oraz Programu Mecenat Małopolski I 2024 /Drukarnia Pasaż/

 

WYSTAWY:

 1. „Wystawa „Piesza Pielgrzymka Krakowska 1981-2020“ – na 40-lecie pielgrzymki Krakowskiej, Plac Franciszkański w Krakowie, naprzeciw Okna Papieskiego, październik 2020 r. – Mecenat Małopolski I, październik 2020 r. /Druk BBZ Polska/
 2. Wystawa „Biały Marsz 17.05.1981 r.“ – w 40 rocznicę organizacji, Plac Franciszkański w Krakowie, naprzeciw Okna Papieskiego, maj 2021 r. /Mecenat Małopolski I, rok 2021/