Skip to main content

Miło jest nam poinformować, że ukazał się kolejny, czwarty już tom historii pielgrzymowania z Krakowa na Jasną Górę – album „43. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę 2023”.

Album jest kontynuacją wydanych wcześniej dokumentacji pielgrzymki za lata 1981-2001 /tom 1/, za lata 2002-2009 /tom 2/ oraz album za lata 2010-2022 /tom 3/.

Zdajemy sobie sprawę z jego braków, z pominięcia być może wielu istotnych elementów, dokumentów, zdjęć. Upływający czas szybko zaciera ślady.

Z całego serca dziękujemy ks. abp Markowi Jędraszewskiemu, Metropolicie Krakowskiemu, który od 2017 r. jako przewodnik główny wzbogaca nas swoim słowem i modlitwą. W albumie możemy zapoznać się z pięknymi słowami ks. Metropolity na temat historii i roli pielgrzymowania w życiu Kościoła i każdego człowieka.

Album ukazał się dzięki wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach wsparcia w programie Mecenat Małopolski 2024 oraz wsparciu udzielonemu przez Fundację PKO Banku Polskiego. Z całego serca dziękujemy.

Album zawiera 160 stron, jest w twardej oprawie, opracowany został przez ks. Jacka Pierwołę i Andrzeja Bac, we współpracy z przewodnikami głównymi wspólnot oraz Gosią Różycką,  według układu merytorycznego opracowanego w przeszłości przez śp. Anię Krajewską. Opracowanie graficzne i skład komputerowy wykonał Paweł Bytnar.

Całość albumu w nakładzie 1500 sztuk zostanie bezpłatnie rozdzielona dla wszystkich wspólnot pielgrzymkowych. Część nakładu trafi jako dar pielgrzymki do bibliotek Krakowa i Małopolski.