Skip to main content

Z wielką radością przekazujemy informację o ukazaniu się nowego wydawnictwa pielgrzymkowego. Tomik refleksji i poezji pielgrzymkowej jest próbą utrwalenia zebranych przez 43 lata pielgrzymowania refleksji i wierszy pielgrzymów. Całość opracowana została jeszcze w latach poprzednich przez śp. Annę Krajewską, do wydania przygotował ją zespół w składzie: ks. Jacek Pierwoła, Andrzej Bac przy współpracy Elżbiety Magiery i Małgorzaty Różyckiej. Tomik w formacie A4 ma 100 stron, jest w twardej oprawie. Zawiera ok. 50 refleksji i wierszy wybranych z ponad 300, uzupełnionych wybranymi zdjęciami z pielgrzymki krakowskiej z lat 1981-2023.

idziemy do Ciebie, Matko

Projekt udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Małopolskiego P. Witolda Kozłowskiego oraz P. Andrzeja Gruszki, wieloletniego pielgrzyma i porządkowego grupy 3’ O. Pio.

Wierzymy, że tą drogą chociaż trochę przybliżymy ideę i historię pielgrzymki krakowskiej powstałej po Białym Marszu w Krakowie w 1981 roku. Wydawnictwa te są kolportowane bezpłatnie do wspólnot pielgrzymkowych oraz do bibliotek Krakowa i Małopolski. Autorzy wierszy i refleksji mogą odebrać egzemplarze tomiku w bazach wspólnot lub pisząc na adres mailowy pielgrzymki krakowskiej: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl.

Charakter tomiku najlepiej oddaje wstęp ks. Jacka Pierwoły, który napisał m.in. takie słowa: „Wiele jest dróg, wiele grup, wiele ludzkich serc, ale jeden i ten sam cel. Jasna Góra i Czarna Madonna, która chce przygarnąć do swego matczynego serca każdego, kto do niej przychodzi… Radość przeżycia i doświadczenia łaski nakazują dzielić się tym doświadczeniem z innymi. Obrazem tych właśnie przeżyć są niniejsze refleksje i wiersze. Nie chodzi tu o poezję sensu stricto, ale o podzielenie się przeżyciami pielgrzymowania. Znajdziemy więc zapisy zwykłych, codziennych doświadczeń związanych z fizycznym trudem pokonywania drogi, zasad panujących w grupach czy próbę opisu tych, którzy tworzą grupę lub nadają jej specyficzny charakter. Oczywiście znajdziemy też tęsknotę za spotkaniem z Maryją czy inne, głębokie przeżycia duchowe….”.

Niech ten wyjątkowy zbiór refleksji i poezji będzie wspaniałym świadectwem pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani!