Skip to main content

„Oto Ten przeznaczony jest na upadek… A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34a. 35) – to właśnie te słowa zapowiedziały Maryi cierpienie, które stało się Jej udziałem. 15 września obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. 

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej

 

Jego data została wyznaczona przez papieża Piusa X. Łączy się ono ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Wspomnienie to jest również związane z siedmioma boleściami, jakie stały się udziałem Matki Bożej, a były nimi:

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35)
2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14)
3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45)
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30)
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)

Już te wydarzenia wskazują, jak wiele Maryja wycierpiała w swoim życiu. Była ona bowiem nie tylko biernym świadkiem cierpień Swojego Syna, ale przede wszystkim pełnym członkiem tych wydarzeń. Można sobie jedynie wyobrazić, jak wielki ból towarzyszył Jej, kiedy patrzyła na śmierć Swojego Syna, tak okrutnie wyszydzanego i niesłusznie skazanego. Cierpiała ona w szczególny sposób, gdyż zdawała sobie jednocześnie sprawę, że Jej Syn jest Zbawicielem świata.

Wielu świętych odznaczało się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, a należeli do nich m.in.: św. Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciel pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriel Perdolente – obrał imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860).

Matka Boża Bolesna w ikonografii jest przedstawiana na kilka sposobów: jako stojącą pod krzyżem Chrystusa; w formie piety, czyli trzymającą na kolanach Jezusa Chrystusa; a także z mieczem, który przebija serce Maryi. W literaturze do boleści przeżywanych przez Matkę Bożą odnosi się również hymn „Stabat Mater”. Współcierpienie Maryi przejawia się również w nabożeństwie odprawianym w okresie Wielkiego Postu, czyli Gorzkich Żalach.

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, obchodzone we wrześniu, ma na celu ukazanie współcierpienia Maryi przeżywanego razem z Chrystusem oraz Jej zjednoczenia z Synem w męce, cierpieniu oraz śmierci na krzyżu.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej!