Skip to main content

11 sierpnia to już ostatni dzień naszej pielgrzymki. Jednak nieustannie zachęcamy do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie w 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej. Jedną z jego części jest rozważanie Liturgii Słowa, do którego zachęcamy już teraz.

11 sierpnia - Liturgia Słowa

 

Czwartek 11 sierpnia 2021

wspomnienie św. Klary, dziewicy

(Msza św. z Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej)

 

PIERWSZE CZYTANIE

Prz 8,22-35

Maryja jest stolicą Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:

«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna.
Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.

Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód;
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich.

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie i osiągnie upodobanie Pana».

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 48 (47), 2-3b.9-11.13 i 14c i 15a

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

 

DRUGIE CZYTANIE

Ga 4,4-7

Bóg zesłał swego Syna zrodzonego z Niewiasty

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Oto słowo Boże.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 1,28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, *
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

J 2,1-11

Na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja?»

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Ci więc zanieśli.

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego
i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

Pełni ufności do naszego Pana i Zbawcy, przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani, wznieśmy nasze błagania.

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby kierowany natchnieniami Ducha Świętego prowadził Kościół drogą Ewangelii.      Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Biskupów, Kapłanów
  i Diakonów, aby w swojej posłudze byli prawdziwym oparciem dla ludu Bożego.

   Ciebie prosimy…

 1. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby nigdy nie zabrakło ludzi bez reszty oddanych Chrystusowi.                Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się o pokój na świecie, ustanie wojny na Ukrainie i opamiętanie dla Rosji, aby ludzie mogli żyć bezpiecznie i w wolności odkrywać Bożą obecność.

     Ciebie prosimy…

 1. Módlmy się za organizatorów pielgrzymki krakowskiej, wszystkie służby pielgrzymkowe oraz ludzi, których spotkaliśmy w drodze i na noclegach,
  aby w swoim życiu doświadczali troskliwej miłości Matki Najświętszej i hojnych łask
  od Jej Syna.      Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się w naszych intencjach, z którymi przemierzyliśmy pielgrzymi szlak,
  aby nasz trud został pobłogosławiony przez Boga i przyniósł zbawienne owoce.                                                                                       Ciebie prosimy…

 

Panie Jezu, stając przed obliczem Twojej Matki, razem z Nią zwracamy się do Ciebie
w naszych błaganiach. Bądź uwielbiony we wszystkim, co dla nas czynisz. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.