Skip to main content

10 sierpnia w kalendarzach oznacza, że nieuchronnie zbliżamy się do końca 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Jednak nie ustajemy w pielgrzymowaniu i modlitwie. Zachęcamy również do duchowego pielgrzymowania, którego jedną z części jest codzienne rozważanie Liturgii Słowa. 

10 sierpnia - Liturgia Słowa

 

Wtorek 10 sierpnia 2021

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 3, 1-9

Bóg przyjął sprawiedliwych jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył
i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 112 (111), 1b-2.5-6.7-8.9

Refren: Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi.

 

Błogosławiony człowiek, który służy Panu *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 8, 12bc

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, *

lecz będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

J 12, 24-26

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia
na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec».
Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

Przez wstawiennictwo świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, zanieśmy do Boga nasze modlitwy.

  1. Aby biskupi, kapłani i diakoni pomagali wiernym odkrywać w sobie godność dzieci Bożych.                                                                            Ciebie prosimy…
  2. Aby prześladowani chrześcijanie cieszyli się Twoją łaską, uzdalniającą do dawania świadectwa wierze.      Ciebie prosimy…
  3. Aby ludzie cierpiący z powodu głodu, chorób, odrzucenia lub samotności doświadczyli kojącej mocy Twojej miłości.      Ciebie prosimy…
  4. Aby wszyscy, którzy przeżywają życiowe kryzysy, wyszli z nich umocnieni w wierze i miłości d Boga.                  Ciebie prosimy…
  5. Aby ci, którzy prosili nas o modlitwę, doświadczyli Twojej dobroci
    i błogosławieństwa.      Ciebie prosimy…
  6. Abyśmy nie bali się obumierać z tego, co doczesne, aby przynosić wieczne owoce.                                                                                                    Ciebie prosimy…

Boże, nasz dobry Ojcze, który pozwalasz nam doświadczać Twojej hojności. Wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie zanieśliśmy, pewni, że nas nigdy nie zawiedziesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.