Skip to main content

Rozpoczynamy kolejny dzień na trasie 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej i jednocześnie serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy nie mogą pielgrzymować w sposób fizyczny do duchowego pielgrzymowania. Jedną z jego części jest rozważanie Liturgii Słowa danego dnia.

 

Wtorek 9 sierpnia 2021

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

 

PIERWSZE CZYTANIE

Oz 2,16b.17b.21-22

Na pustynię ją wyprowadzę

Czytanie z Księgi Ozeasza
Tak mówi Pan:

«Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.

I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość
i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 45 (44), 11-12. 14-17

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, *
który Pan przygotował dla ciebie na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Mt 25, 1-13

Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu
na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim
na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

Wezwani przez Pana Jezusa do czuwania, módlmy się do Niego:

  1. Za Pasterzy Kościoła, aby wypełniali serca wiernych szlachetną oliwą wiary.

Ciebie prosimy…

  1. Za odrzucających Boga, aby odkryli piękno miłości, z którą wychodzi do człowieka.

    Ciebie prosimy…

  1. Za siejących nienawiść i niezgodę, aby przeżyli nawrócenie i odrzucili drogę, którą kroczą.                                                                            Ciebie prosimy…
  2. Za zmarłych pielgrzymów do Jasnogórskiej Pani, aby cieszyli się razem z Nią życiem w domu Boga.                                                                            Ciebie prosimy…
  3. Za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w wędrówce życia pamiętali o celu, do którego dążymy.      Ciebie prosimy…

 

Panie Jezu, Ty jesteś wśród nas, przemawiasz do nas i karmisz nas. Bądź uwielbiony w całym naszym życiu, teraz i na wieki wieków. Amen.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.