Skip to main content

8 sierpnia Wspólnoty rozpoczynają kolejny dzień na trasie. Przed nimi kolejne kilometry i kilkanaście godzin pielgrzymowania. Niezwykle nas cieszy, że możemy im towarzyszyć w tej pieszej wędrówce i zbliżać się do upragnionego celu. Zachęcamy również do duchowego pielgrzymowania i rozmyślań nad dzisiejszą liturgią słowa.

 

8 sierpnia - liturgia słowa

 

Poniedziałek 8 sierpnia 2021

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

 

PIERWSZE CZYTANIE

Ez 1, 2-5. 24-28c

Widzenie chwały Boga

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Dnia piątego miesiąca czwartego (rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina) Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pana.

Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielka chmura i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota
ze srebrem ze środka ognia. W pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka.

Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos.

Ponad sklepieniem, rozpościerającym się nad ich głowa- mi, było coś, co miało wygląd szafiru, a kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze
od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś,
co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy
na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła.

Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pana. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz.

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 148, 1-2. 11-13ab. 13c-14

Refren: Niebo i ziemia pełne są Twej chwały.

 

Chwalcie Pana z niebios, *

chwalcie Go na wysokościach.

Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, *

chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

 

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *

władcy i wszyscy sędziowie ziemi,

młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci †

niech imię Pana wychwalają, *

bo tylko Jego imię jest wzniosłe.

 

Majestat Jego ponad ziemią i niebem *

i On pomnaża potęgę swego ludu.

Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *

synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię,

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

 

EWANGELIA

Mt 17, 22-27

Podatek na świątynię

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.

Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: «Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» Odpowiedział: «Owszem».

Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje?
Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?» Powiedział: «Od obcych».

Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu
do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz,
i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie».

Oto słowo Pańskie.

 

MODLITWA WIERNYCH

Pełni zaufania do Boga, który gromadzi nas na Świętej Liturgii, wznieśmy do Niego nasze serca i wołajmy.

  1. Aby w ludziach Kościoła wzrastał zapał do ewangelizacji.      Ciebie prosimy…
  2. Aby duchowni byli wierni swojemu powołaniu i świadectwem życia pomagali młodym ludziom wybierać drogę kapłaństwa.      Ciebie prosimy…
  3. Aby Ukraina i inne miejsca świata, które doświadczają wojen, odetchnęły pokojem

i wolnością.                                                                                            Ciebie prosimy…

  1. Aby ubodzy i bezdomni spotkali życzliwych ludzi, którzy przyjdą im z pomocą.

     Ciebie prosimy…

  1. Aby zmarli, których kochaliśmy na ziemi, cieszyli się Twoją miłością w niebie.

     Ciebie prosimy…

  1. Aby nasze życie było miejscem, w którym objawia się Boża chwała.

     Ciebie prosimy…

Panie, który nas posyłasz. Wysłuchaj naszych modlitw, jeśli zgodne są z Twoją świętą wolą, która chce dla nas tego, co najlepsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Dołącz do nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.