Skip to main content

5 sierpnia na trasie 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są Wspólnota V, Wspólnota VIII i grupa 3 – bocheńska ze Wspólnoty I. To również kolejny dzień duchowego pielgrzymowania. Zachęcamy do przeżywania tej pielgrzymki w wyjątkowy sposób, wsłuchując się w konferencje, rozważając Słowo Boże oraz składając swoje intencje. W naszych mediach społecznościowych możesz śledzić relacje z trasy poszczególnych Wspólnot. 

5 sierpnia - liturgia słowa

Piątek 5 sierpnia 2021

PIERWSZE CZYTANIE

Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

Biada miastu krwawemu

 Czytanie z Księgi proroka Nahuma

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, wypełnij twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.

Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.

Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący
i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał martwych, tak że o zwłoki ich się potykają.

I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie?

Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY

Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c)

 

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam.

 

Nadchodzi dzień klęski, *

los ich gotowy, już blisko.

Bo Pan swój naród obroni, *

litość okaże swym sługom.

 

Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *

i nie ma ze Mną żadnego boga.

Ja zabijam i Ja sam ożywiam, *

Ja ranie i Ja sam uzdrawiam.

 

Gdy miecz błyszczący wyostrzę *

i wyrok wykona ma ręka,

na swoich wrogach się pomszczę, *

odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA

Mt 16,24-28

Konieczność wyrzeczenia

 Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,
i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy
z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w królestwie swoim».

 

MODLITWA WIERNYCH

Chrystusowi, który zaprasza nas do pójścia Jego śladami, przedstawmy nasze prośby:

  1. Aby wspólnota Kościoła gorliwie wpatrywała się w swojego Mistrza. Ciebie prosimy…
  2. Aby Pasterze Kościoła z ojcowską miłością i troską wiernie głosili wymagania płynące
    z Ewangelii.      Ciebie prosimy…
  3. Aby na świecie zapanował prawdziwy pokój.                                           Ciebie prosimy…
  4. Aby ludzie zagubieni w Chrystusie odnaleźli światło i prawdę, za którymi warto kroczyć.

Ciebie prosimy…

  1. Aby nasi bliscy zmarli, po trudach ziemskiego życia, znaleźli mieszkanie w niebie.

Ciebie prosimy…

  1. Aby pokarm Eucharystyczny był dla nas siłą do dawania świadectwa naszej wiary.

Ciebie prosimy…

Panie Jezu, który zapraszasz nas do naśladowania Ciebie w naszym życiu. Uzdolnij nas
do wiernego kroczenia za Tobą i wysłuchaj naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.