Skip to main content

4 sierpnia na trasę 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej wyruszają dwie Wspólnoty. Pierwsze kroki na trasie stawiają Wspólnota V oraz Wspólnota VIII, a także pielgrzymi z grupy 3 – bocheńskiej Wspólnoty I. Każdego dnia rano będziemy publikować liturgię słowa oraz modlitwę wiernych z danego dnia, tak abyście mogli razem z pielgrzymami przeżywać ten wyjątkowy czas pielgrzymki, niezależnie od miejsca, w którym przebywacie.

 

4 sierpnia - liturgia słowa

 

Czwartek 4 sierpnia 2022

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

PIERWSZE CZYTANIE

Jr 31, 31-34

Nowe przymierze

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

„Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich
za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: “Poznajcie Pana”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.»”

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a)

 

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz.

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16,18

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr – Opoka

i na tej opoce zbuduję mój Kościół, *

a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Mt 16, 13-23

Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki

 „Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało
i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.
I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane
w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy
i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł ro- bić Mu wyrzuty «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie».

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».”

Oto słowo Pańskie.

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya zanieśmy do Pana nasze prośby.

  1. O zdrowie i potrzebne łaski w prowadzeniu Kościoła dla papieża Franciszka.

Ciebie prosimy…

  1. O nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Ciebie prosimy…

  1. O pokój na świecie i ustanie wojny na Ukrainie.

Ciebie prosimy…

  1. O szczęśliwe i bezpieczne pielgrzymowanie dla wszystkich zmierzających na Janą Górę.

Ciebie prosimy…

  1. O odwagę i siły fizyczne dla wszystkich służb pielgrzymkowych.

Ciebie prosimy…

  1. O pogłębienie wiary i miłości do Chrystusa dla nas i naszych rodzin.

Ciebie prosimy…

Boże, nasz najlepszy Ojcze, z pokorą powierzamy Ci nasze prośby, ufni, że nas wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Odwiedź nasz profil na Facebooku, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.