Skip to main content
Przed nami ostatni miesiąc 2021 roku! To przede wszystkim czas, który kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia, a co za tym idzie – radością, prezentami i czułym spojrzeniem na drugiego człowieka, którego tak bardzo nam w tym trudnym czasie potrzeba. To również czas, w którym nasze serca są bardziej otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi i częściej dostrzegamy potrzeby innych. 
W tym czasie my także zwracamy się do Was z ogromną prośbą! Już za 8 miesięcy ponownie chcemy spotkać się z Wami na pielgrzymim szlaku. Aby tak się stało, niezbędne jest Wasze wsparcie – zarówno to duchowe, jak i materialne i właśnie o nie Was prosimy.
Zachęcamy do przekazywania darowizn, które w pełni będą przeznaczone na cele organizacyjne pielgrzymki. Darowizny można przekazywać na konto Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej – PEKAO SA 68 1240 5064 1111 0011 0900 2500 z dopiskiem – „NA CELE KULTU RELIGIJNEGO- pielgrzymka krakowska”. 
„Ustawodawca daje możliwość odliczania w rozliczeniu zeznaniu PIT darowizn przekazywanych na cele kultu religijnego, co wynika z przepisów art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”). Darowizny na cele kultu religijnego (wraz z innymi darowiznami np. na OPP, na cele krwiodawstwa) podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny, łącznie nie więcej jednak niż w wysokości stanowiącej 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. W celu skorzystania z prawa do takiego odliczenia konieczne jest przekazanie darowizny na cele będące celami kultu religijnego oraz posiadanie stosownego udokumentowania wysokości wydatków poniesionych na te cele.”
Już teraz bardzo dziękujemy Wam za wszelkie wsparcie i mamy nadzieję, że już za chwilę spotkamy się wszyscy razem na szlaku, który zaprowadzi nad do naszej Matki!
Wesprzyj pielgrzyma! - Przekaż darowiznę