Skip to main content

Fatima ze względu na objawienia z roku 1917 stała się popularnym kierunkiem pielgrzymek. Jest miejscem, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata, chociaż ogromną liczbę stanowią nasi rodacy. Z Archidiecezji Krakowskiej to odległość około 3200 km.

  • Miasto położone jest w środkowo-zachodniej Portugalii. Sanktuarium powstało w miejscu objawień, które trwały od 13 maja do 13 października 1917. Co roku Fatimę odwiedza nawet 5 milionów osób (!), a na Placu Piusa XII przed bazyliką zmieści się ich nawet milion.
  • 13 maja 1917 – trojgu dzieciom: Łucji Santos, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, pasącym stado owiec w Cova da Iria, w parafii Fatima, objawiła się, według ich relacji „Pani jaśniejsza niż słońce” z różańcem w rękach. Prosiła ona pastuszków o modlitwy i obecność w tym miejscu przez 5 kolejnych miesięcy 13 dnia każdego miesiąca o tej samej porze. W ten sposób ustanowiła się tradycja nabożeństw fatimskich.
  • Miejsce to nazywa się ośrodkiem pielgrzymkowym ze względu na bliskie położenie wielu często odwiedzanych przez pielgrzymów miejsc – Kaplicy Objawień, Bazyliki Matki Różańcowej, Bazyliki Trójcy Przenajświętszej czy domów rekolekcyjnych lub pomnika z Muru Berlińskiego.
  • Pierwszym punktem, do którego pielgrzymowano była Kaplica Objawień. W miejscu, w którym do nich doszło wzniesiono postument z jej figurą. Zgodnie z jej prośbą przekazaną dzieciom z Fatimy zbudowano także kaplicę. Pierwszą mszę odprawiono w niej 13 października 1921.
  • Bazylika Matki Różańcowej została natomiast zbudowana w miejscu, gdzie pastuszkowie 13 maja 1917 zobaczyli błyskawicę, która ich przestraszyła. Gdy zebrali stado owiec i wracali do domu, ukazała im się Matka Boska nazwana później Matką Bożą Fatimską.13 maja 1928 roku arcybiskup Evory Manuel da Conceiçăo Santos poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni. Kościół konsekrowano 7 października 1953 roku. W bazylice znajdują się grobowce Franciszka i Hiacynty Marto oraz Łucji dos Santos. W witrażach przedstawiona została historia objawień maryjnych w Fatimie.