Skip to main content

Po co pielgrzymujemy? Co możemy uzyskać z wyruszenia na szlak, podjęcia pielgrzymki – fizycznej lub duchowej? Czy warto pielgrzymować?

Pielgrzymowanie jest ofiarą, jaką chcemy złożyć Panu Bogu. Jest to często wielkie poświęcenie i ogromny trud. Pielgrzymowanie ma sens tylko wówczas, gdy wraz z wysiłkiem fizycznym łączymy różne intencje. Takie powiązanie wyraża ufność, iż Bóg przyjmie wraz z moją ofiarą sprawy, jakie niesiemy w swych sercach. Pielgrzymka to też forma rekolekcji. Wyłączeni ze świata, w którym żyjemy na co dzień, mamy okazję do tego, aby na nowo usłyszeć słowo Boże, odnaleźć sens modlitwy i zawierzenia. W ciszy, której nie brakuje na pielgrzymce, możemy przemyśleć mnóstwo spraw związanych nie tylko z życiem duchowym, ale także i z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego właśnie warto pielgrzymować. Warto pielgrzymować, aby poczuć świeży powiew Ducha Świętego, który ożywia nasze serca. Dla każdego chrześcijanina pielgrzymka jest jedną z tych form, która może nam w tym pomóc. 

O czym myśli się na pielgrzymce, co chce się osiągnąć dzięki pielgrzymowaniu? 

W pielgrzymce myślę nie tylko o sobie, ale i o innych. W ten sposób wzrasta moja świadomość odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła. Troszczę się o tych, którzy wędrują wraz ze mną. Uczę się im pomagać i ich słuchać, bo może ktoś właśnie potrzebuje mojej rady? Czas pielgrzymki pomaga nam wzrastać w takiej świadomości.  

ks. Adam Garlacz

Mamy dziesiątki możliwości spędzania wolnego czasu – zwłaszcza w wakacje. Dlaczego warto poświęcić kilka dni na drogę do Matki na Jasnej Górze?

Odpowiedź wydaje się prosta – aby poczuć się na nowo bezpiecznym przy sercu Maryi. Oczywiście można tego dokonać chociażby poprzez modlitwę różańcową w domu, ale radość z pielgrzymowania w skwarze, upale, deszczu czy burzy wzmacnia w nas odczucie miłości do Matki Boga. Ona nie opuszcza tych, którzy potrafią poświęcić dla Niej tak wiele.

W tym roku hasło pielgrzymki to „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)). Co to oznacza dla wierzących, dla pielgrzymujących?

Podczas tegorocznej pielgrzymki pochylimy się nad tematem wskazanym przez Konferencję Episkopatu Polski. Będziemy chcieli rozważać poszczególne części Mszy świętej, aby jeszcze bardziej uważnie przeżywać czas liturgii. Jeżeli gromadzimy się w mniejszych, czy większych wspólnotach na świętej wieczerzy to tylko dlatego, że jest to czas spotkania z Panem. Co więcej, to czas uczestnictwa w ofierze Zbawiciela. Dlatego potrzeba, aby na nowo przypomnieć sobie sens słów i znaków, których jesteśmy świadkami podczas Mszy świętej. Tylko tak w pełni pojmiemy istotę prawdziwego chleba, którym karmi nas dobry Bóg. Ufamy, że ponowne spojrzenie na Eucharystię od strony zrozumienia jej symboliki pomoże nam z jeszcze większą radością kierować nasze kroki nie tylko na niedzielne, czy świąteczne Eucharystie, ale również na te w dni powszednie. To ma być duchowy owoc tej pielgrzymki.  

Jak pielgrzymi, którzy będą obserwować pielgrzymkę ze swoich domów mogą się w nią włączyć? 

Czas pandemii pokazał nam już przed rokiem, że jest wielu takich, którzy mogą obserwować pielgrzymkę i uczestniczyć w niej poprzez media. Pan Bóg dał nam przez to znak, że zdobycze techniki służą równie dobrze dziełu Ewangelizacji. Jeżeli zatem ktoś w tym roku z różnych powodów nie będzie mógł fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, to zapraszamy do towarzyszenia pątnikom na stronie internetowej pielgrzymki lub fanpage’u na Facebooku. Oprócz zdjęć będą tam zamieszczane konferencje i treści rozważań. W zmaganiu z codziennymi obowiązkami zapewne znajdzie się okazja do tego, aby w zaciszu własnego domu znaleźć chwilę na zatrzymanie się i refleksję. Tym samym stajemy się uczestnikami pielgrzymki krakowskiej. Oczywiście ogromne znaczenie ma tutaj udział osób chorych. Zapraszamy ich nie tylko do duchowego włączenia się w nasze pielgrzymowanie, ale co dla pątników bardzo ważne, ofiarowania w intencji pielgrzymki swojego cierpienia. Za tą modlitwę już teraz w imieniu organizatorów i uczestników pielgrzymki bardzo dziękuję. 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w fizycznej oraz duchowej pielgrzymce. Intencje możesz wysyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl