Skip to main content

Powoli, jak co roku, zbliża się ten czas, gdy wspólnie powędrujemy na Jasną Górę. Nieodłącznym elementem każdej naszej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej jest także emblemat, który wpisuje się tematycznie i symbolicznie w pielgrzymkowy czas. Jest też dostosowany do tematu roku w polskim Kościele. Z tej okazji prezentujemy logo 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.


Tematem tegorocznego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, jak i 41. pielgrzymki są słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Rok ten jest drugim etapem trzyletniego /2019-2022/ programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Zasadniczym celem programu jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.