Powoli, jak co roku, zbliża się ten czas, gdy wspólnie powędrujemy na Jasną Górę. Nieodłącznym elementem każdej naszej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej jest także emblemat, który wpisuje się tematycznie i symbolicznie w pielgrzymkowy czas. Jest też dostosowany do tematu roku w polskim Kościele. Z tej okazji prezentujemy logo 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.


Tematem tegorocznego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, jak i 41. pielgrzymki są słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Rok ten jest drugim etapem trzyletniego /2019-2022/ programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Zasadniczym celem programu jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.