Skip to main content

Za kilkanaście dni wyruszamy, więc to już najwyższy czas, by podać kilka bardzo ważnych informacji na temat 40. PPK!
Przez ostatnie miesiące niemal wszędzie obowiązywały zasady dystansu społecznego i restrykcyjny reżim sanitarny. 40. PPK wyruszy, ale każdy pielgrzym – dla dobra swojego i innych – musi stosować się do ustalonych zasad. Zaczynamy!

1. Jak będziemy się poruszać?

 • Poruszanie się w czasie pielgrzymki: Podczas marszu obowiązek zachowania dystansu społecznego – albo idziemy razem zasłaniając maseczką usta i nos, albo zachowujemy odstęp 2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek(!)
 • Msze święte odbywają się zgodnie z zasadami panującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki lub na zamkniętych terenach wokół kościołów.
 • Postoje – będą organizowane w lasach, na łąkach lub wioskach.
 • Konferencje na trasie i pogodne wieczory – zgodnie z zasadami sanitarnymi (dystans społeczny), a wieczorami modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościołach.

2. Jak będzie wyglądał nocleg podczas 40. PPK?

 • Noclegi – tak jak dotychczas każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach, główna forma zakwaterowania – jednoosobowe namioty (w momencie zapisów każdy pielgrzym powinien zadeklarować czy posiada namiot)
 • noclegi u gospodarzy – w jednym domu maksymalnie 1 rodzina lub 1 pielgrzym, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne na trasie – umożliwiamy pielgrzymom tą formę, przy założeniu, że sami płacą za ten nocleg, warto też zaopatrzyć się w prysznice indywidualne (do nabycia w sklepach sportowych za niewielkie opłaty)każda wspólnota ma zabezpieczony duży zbiornik z wodą do mycia dla pielgrzymów.

3. Kwestia wyżywienia na trasie 40. PPK wygląda następująco..

 • Wyżywienie – każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów handlowych na trasie. Jeśli wspólnota podejmie decyzję o wspólnym wyżywieniu to będzie ono realizowane przez podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe. Zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów wyłącznie chleba i wody mineralnej.

4. Pielgrzymka odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. 

COVID-19:

 • służba medyczna w grupie dokonywać będzie obowiązkowego pomiaru temperatury każdego pątnika, min. raz dziennie rano przed rozpoczęciem Mszy Św. według wytycznych: temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje pielgrzyma do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki
 • w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pielgrzym będzie niezwłocznie odizolowany od pozostałej grupy i przewieziony transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania po stwierdzeniu takiego przypadku zakażenia powiatowy inspektor sanitarny ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wszyscy uczestnicy danej pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

 5. Na koniec – informacje o służbach czystości podczas pielgrzymki 

Służba czystości, toalety sanitarne:

 • podczas pielgrzymki będzie dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), środki ochrony osobistej, w tym maseczki (osłonę ust, nosa), środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. Podstawowe ilości tych środków zabezpieczymy dla każdego pielgrzyma.
 • Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się na czas PPK w maseczkę i podręczny płyn do dezynfekcji rąk
 • Każda pielgrzymka będzie miała na noclegach zabezpieczone toalety sanitarne

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2CcLMJl