Za kilkanaście dni wyruszamy, więc to już najwyższy czas, by podać kilka bardzo ważnych informacji na temat 40. PPK!
Przez ostatnie miesiące niemal wszędzie obowiązywały zasady dystansu społecznego i restrykcyjny reżim sanitarny. 40. PPK wyruszy, ale każdy pielgrzym – dla dobra swojego i innych – musi stosować się do ustalonych zasad. Zaczynamy!

1. Jak będziemy się poruszać?

 • Poruszanie się w czasie pielgrzymki: Podczas marszu obowiązek zachowania dystansu społecznego – albo idziemy razem zasłaniając maseczką usta i nos, albo zachowujemy odstęp 2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek(!)
 • Msze święte odbywają się zgodnie z zasadami panującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki lub na zamkniętych terenach wokół kościołów.
 • Postoje – będą organizowane w lasach, na łąkach lub wioskach.
 • Konferencje na trasie i pogodne wieczory – zgodnie z zasadami sanitarnymi (dystans społeczny), a wieczorami modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościołach.

2. Jak będzie wyglądał nocleg podczas 40. PPK?

 • Noclegi – tak jak dotychczas każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach, główna forma zakwaterowania – jednoosobowe namioty (w momencie zapisów każdy pielgrzym powinien zadeklarować czy posiada namiot)
 • noclegi u gospodarzy – w jednym domu maksymalnie 1 rodzina lub 1 pielgrzym, pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne na trasie – umożliwiamy pielgrzymom tą formę, przy założeniu, że sami płacą za ten nocleg, warto też zaopatrzyć się w prysznice indywidualne (do nabycia w sklepach sportowych za niewielkie opłaty)każda wspólnota ma zabezpieczony duży zbiornik z wodą do mycia dla pielgrzymów.

3. Kwestia wyżywienia na trasie 40. PPK wygląda następująco..

 • Wyżywienie – każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów handlowych na trasie. Jeśli wspólnota podejmie decyzję o wspólnym wyżywieniu to będzie ono realizowane przez podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe. Zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów wyłącznie chleba i wody mineralnej.

4. Pielgrzymka odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. 

COVID-19:

 • służba medyczna w grupie dokonywać będzie obowiązkowego pomiaru temperatury każdego pątnika, min. raz dziennie rano przed rozpoczęciem Mszy Św. według wytycznych: temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje pielgrzyma do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki
 • w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pielgrzym będzie niezwłocznie odizolowany od pozostałej grupy i przewieziony transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania po stwierdzeniu takiego przypadku zakażenia powiatowy inspektor sanitarny ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wszyscy uczestnicy danej pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

 5. Na koniec – informacje o służbach czystości podczas pielgrzymki 

Służba czystości, toalety sanitarne:

 • podczas pielgrzymki będzie dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), środki ochrony osobistej, w tym maseczki (osłonę ust, nosa), środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. Podstawowe ilości tych środków zabezpieczymy dla każdego pielgrzyma.
 • Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się na czas PPK w maseczkę i podręczny płyn do dezynfekcji rąk
 • Każda pielgrzymka będzie miała na noclegach zabezpieczone toalety sanitarne

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2CcLMJl