Skip to main content
 1. JUBILEUSZOWA PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA

Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ

6 ̶ 11 sierpnia 2020

 

„WIELKA TAJEMNICA WIARY”

W roku 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II kolejna 40. Piesza Pielgrzymka Krakowska z Wawelu na Jasną Górę, pod patronatem Metropolity Krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego odbędzie się tradycyjnie w sierpniu 2020 roku i jak co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny

Pielgrzymka narodziła w 1981 roku po Białym Marszu w Krakowie, będącym wielką modlitwą studentów i mieszkańców Krakowa za Jana Pawła II i w jego intencjach. Dlatego co roku odbywa się pogłębiając aktualny program duszpasterski kościoła „W intencji Ojca Św. i Ojczyzny”. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

Trudne okoliczności aktualnej sytuacji epidemii w kraju i na świecie jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Pana Boga. Historia Polski i świata wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana. Tak było np. w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas papież Grzegorz Wielki niósł w błagalnej procesji wizerunek Maryi (zwany odtąd Salus Populi Romani – „Wybawicielka Ludu Rzymskiego”), prosząc o ocalenie miasta. Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, dokąd wierni pielgrzymują w wielu intencjach. Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata. Obraz ten towarzyszył nam również podczas ŚDM w Krakowie w 2016 roku. Warto przypomnieć również, że narodziny Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej w 1711 roku, czyli 309 lat temu przypadły akurat w czasie trwającej zarazy. 

Pielgrzymując do Jasnogórskiej Pani prosić będziemy o Jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych.

 

 PROGRAM DUCHOWY

Program duszpasterski podejmuję próba tematycznego ujęcia Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej (por. Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum caritatis [SC]). Stanowi kontynuację teologiczno-praktycznej refleksji nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, ale nade wszystko zmierza do pogłębienia świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330). Celem takiego działania jest budzenie w parafiach przede wszystkim eucharystycznej żarliwości wśród duszpasterzy i wiernych świeckich, aby istotowa więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego, wynikającym z przeżywania Eucharystii jako sakramentu miłości, stała się im bliższa (por. SC 5).

„Chodzi nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia”

 

DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE I MODLITEWNE INTENCJE

Wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na pielgrzymi szlak zachęcamy do duchowego pielgrzymowania, by wraz z tymi, którzy idą ofiarować swoje troski i kłopoty, a może nie raz cierpienia za Kościół św., za dar Jana Pawła II oraz o Boże błogosławieństwo dla naszego arcypasterza ks. abp Marka Jędraszewskiego, który zachęca nas, by pielgrzymka była czasem fizycznego i duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę całej Archidiecezji Krakowskiej. Wzorem lat ubiegłych chorym, wśród rodzin pielgrzymów, a także w całej archidiecezji, osobom, które nie mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce proponujemy „duchowe pielgrzymowanie”. Do duchowego pielgrzymowania zachęcamy chorych, a także wszystkich, którzy nie mogą się wybrać razem z nami

 

Realizacja przeżywania duchowego pielgrzymki oparta będzie na współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej oraz spółką TBCProject. 

Biuro Prasowe AK poprzez kanał YouTube diecezji prowadzić będzie transmisje na żywo i o stałych porach z wydarzeń pielgrzymki, codziennie z innej wspólnoty. TBC Project kierował będzie pracą Zespołu Medialnego /przedstawicieli każdej wspólnoty/ w zakresie obsługi strony www oraz FB pielgrzymki, podobnie jak to miało miejsce rok temu. 

 

 1. Prośby i intencje modlitewne, które będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej prosimy przesyłać na adres e-mail: pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl. W czasie tegorocznego pielgrzymowania intencje będą codziennie polecane Panu Bogu w czasie kolejnych dni pielgrzymowania
 2. Każdy pielgrzym i osoba, która nie pójdzie może bezpłatnie odebrać znaczek i informator pielgrzymki 2020 w bazach swoich wspólnot. Poprzez stronę www oraz media społecznościowe dostępny będzie codziennie program duchowy i teksty konferencji. 
 3. W trakcie pielgrzymki od 3 do 11 sierpnia poprzez stronę www pielgrzymki i media społecznościowe zaprosimy wszystkich o stałych porach do wysłuchania on-line konferencji pielgrzymkowych, wspólnej modlitwy porannej, Anioł Pański, Koronki do Miłosierdzia Bożego, bądź wieczornej adoracji i Apelu Jasnogórskiego. W trakcie pielgrzymki /od 3, 4, 5, 6-11 sierpnia/ codzienne transmisje live poprzez kanał YouTube Mszy Świętych, konferencji z danego dnia, aktualne rozważanie tematów danego dnia, cykliczne relacji z pielgrzymki.
 4. Kanał YouTube diecezji będzie prowadził następujące transmisje /część na żywo, część ze studia i nagranych wcześniej/. Linki do tego kanału zamieścimy na stronie www, fb pielgrzymki.

Nabożeństwa i stałe godziny transmisji

7.00 – Msza św.

9.00 – Godzinki

12.00 – Anioł Pański

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

21.00 – Apel Jasnogórski

Transmisje odtwarzane /ze studia/

6.50 – wprowadzenie dnia 

12.30 – konferencja dnia – O. Łukasz Buksa OFM /autor rozważań/

20.00 – powtórzenie konferencji dnia 

20.45 – podsumowanie dnia – ks. Jan 

Transmisje na żywo – pod koniec lipca po ustaleniach z Biurem Prasowym podamy dokładny harmonogram transmisji

 

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Zgodnie ze stanem prawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie zarówno tradycyjnego przejścia dopuszczalnej ilości pątników (wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2, Warszawa  z dnia 5.06.2020 r) oraz w formie duchowej – pielgrzymowanie duchowe (poprzez strony www, media społecznościowe, transmisje live itp.), które pozwoli na ożywienie, pogłębienie  i wzmocnienie wiary nie tylko pątników, ale i ich całych rodzin tworzących wielką wspólnotę pielgrzymkową kościoła krakowskiego.

Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonują około 25 km, chociaż bywają także odcinki dłuższe. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną, świadczoną przez lekarzy, pielęgniarki oraz wolontariuszy medycznych. W każdej wspólnocie za pielgrzymami podąża karetka pogotowia wraz z ratownikami medycznymi oraz samochód, którym w razie potrzeby można podjechać do najbliższego postoju czy na miejsce noclegu. Żeby pielgrzymom łatwiej przeżywało się te rekolekcje w drodze, ich bagaże przewożone są na miejsce noclegu. Wspomnieć tu warto także o postawach ludzi, których pielgrzymi mijają (np. w miejscach noclegów i postojów) podczas swej wędrówki. Ich wiara często przypomina wędrowcom, kim są i czego się po nich należy spodziewać; nierzadko pobożność, ofiarność i gościnność nieznanych, obcych ludzi, na długo wpisuje się pielgrzymom w pamięć, zawstydzając ich i wręcz „zmuszając” do dojrzałego przeżywania „rekolekcji w drodze”. Oczywiście istnieje też możliwość zakupu wody mineralnej, chleba u służb pielgrzymki, czy w wielu małych sklepikach, w miasteczkach i wioskach na trasie.

Pielgrzymka to:

 • codzienna Msza św.,
 • konferencje,
 • modlitwa,
 • Anioł Pański,
 • modlitwa różańcowa,
 • nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 • i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.

 

Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę z księżmi czy siostrami zakonnymi, albo wspólnie pośpiewać.

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

Każdy Pielgrzym, dokonując zapisu na pielgrzymkę, akceptuje zasady RODO zawierające również zasady ochrony wizerunku. Zasady RODO zamieszczone są na oficjalnej stronie Pielgrzymki Krakowskiej www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja i przebieg.

WAŻNE: Pobierz i zapoznaj się z informacjami o RODO, zawierającymi również zasady ochrony wizerunku podczas Pielgrzymki Krakowskiej.

INFORMACJE

 

ZAPISY

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w Polsce zgłoszonych zostało dziewięć niezależnych prawnie pielgrzymek pieszych, każda idąca inną trasą, mająca odrębne miejsca noclegowe, postoje, miejsca Mszy świętych.

Zapisy prowadzone będą wyłącznie w danej Wspólnocie, poprzez Przewodnika Głównego Wspólnoty, przy następujących zasadach:

 • w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe i nie mające jakichkolwiek objawów chorobowych,
  • każda pielgrzymka – wspólnota może liczyć maksymalnie  do 150 osób, wliczając w to osoby duchowne oraz posługujące w zabezpieczeniu pielgrzymki, 
  • dobór osób w danej wspólnocie: proporcjonalne ilościowo reprezentacje grup wspólnoty z roku poprzedniego oraz służby pielgrzymkowe w ilości ok. 20%,
  • W momencie zapisu na pielgrzymkę każdy pielgrzym podpisuje OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU REŻIMU SANITARNEGO 2020. Pielgrzym w momencie zapisu podpisuje takie oświadczenie i przekazuje go do archiwum ppk /do przewodnika wspólnoty/. Oświadczenie to zawiera również zgodę na codzienny pomiar temperatury. Na stronie www ppk zamieszczony jest pełny tekst Wytycznych GIS oraz uaktualnione zasady RODO.

 

Uwaga:

Nie można się zapisać się w dniu wyjścia Pielgrzymki ani na trasie pielgrzymki, tylko u przewodnika danej pielgrzymki!

 

ZAPISY OSÓB NIELETNICH

Niepełnoletni pielgrzymują pod opieką osoby dorosłej (rodzica lub opiekuna prawnego), która bierze za młodych ludzi odpowiedzialność i w czasie całej pielgrzymki czuwa nad ich zachowaniem. Każda osoba nieletnia, zamierzająca wziąć udział w pielgrzymce i nie będąca pod opieką opiekuna prawnego, powinna w momencie zapisów przedstawić Oświadczenie: ZGODA NA UDZIAŁ NIELETNIEGO/EJ W PIELGRZYMCE KRAKOWSKIEJ.

W razie opuszczenia pielgrzymki przez opiekuna prawnego czy rodzica – ciąży na nim obowiązek wskazania w formie pisemnej nowego opiekuna na czas pielgrzymki. Wyrażenie zgody na udział nieletniego/ej w pielgrzymce jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na korzystanie z wizerunku nieletniego Pielgrzyma w celach związanych z pielgrzymką, w tym z promocją pielgrzymki.

 

OSOBA ZAUFANIA podczas pielgrzymki  – ks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

 

WPISOWE

Opłata normalna – 100,00 zł.

Dzieci do 5 lat – bezpłatnie

Nie ma opłat ulgowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PIELGRZYMOWANIA 

 

Poruszanie się w czasie pielgrzymki

znak grupy, porządkowi /3-4 na wspólnotę/, mały dwutubowy zestaw nagłaśniający na grupę. Podczas marszu obowiązek zachowania dystansu społecznego, tzn. albo idziemy razem przy stosowanie maseczek i zasłanie ust, nosa, albo zachowujemy odstęp 2 metry wzdłuż i wszerz, gdy nie mamy założonych maseczek!

Msze święte 

zgodnie z zasadami panującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki lub na zamkniętych terenach wokół kościołów.

Noclegi:

  • tak jak dotychczas każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach,
  • główna forma zakwaterowania – jednoosobowe namioty – w momencie zapisów każdy pielgrzym powinien zadeklarować czy będzie miał namiot,
  • noclegi u gospodarzy – w jednym domu maksymalnie 1 rodzina lub 1 pielgrzym,
 • pensjonaty, schroniska, kwatery prywatne na trasie – umożliwiamy pielgrzymom tą formę, przy założeniu, że sami płacą za ten nocleg,
 • warto też zaopatrzyć się w prysznice indywidualne /do nabycia w sklepach sportowych za niewielkie opłaty/,
 • każda wspólnota ma zabezpieczony duży zbiornik z wodą do mycia dla pielgrzymów.

Postoje 

organizowane w lasach, na łąkach lub wioskach.

Konferencje na trasie i pogodne wieczory 

będą organizowane zgodnie z zasadami sanitarnymi /dystans społeczny/, a wieczorami modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościołach 

Wyżywienie

 • przyjmujemy rozwiązanie, że  każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów handlowych na trasie. Jeśli wspólnota podejmie decyzję o wspólnym wyżywieniu to będzie ono realizowane przez podmioty zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i wpisane do rejestru podmiotów realizujących żywienie zbiorowe 
 • Zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów wyłącznie chleba i wody mineralnej

Służba zdrowia 

 • w każdej pielgrzymce będzie patrol medyczny /lekarz i 2 ratowników medycznych, lub 2,3 ratowników medycznych/ 
 • pielgrzymi pracujące w służbie zdrowia składają OŚWIADCZENIE (SŁUŻBA ZDROWIA) 2020 dla osób ze służby medycznej /lekarzy, ratowników itp./ o braku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na Covid-19 w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki
 • dodatkowo każda wspólnota będzie miała do dyspozycji samochód do przewozu chorych 
 • karetki będą mieć do obsługi 2, 3 wspólnoty, które podążają w odległości od siebie. Ratownicy z każdej wspólnoty będą mieli kontakt na bieżąco z karetkami. 
 • Służba medyczna w grupie dokonywać będzie obowiązkowego pomiaru temperatury każdego pątnika, min. raz dziennie rano przed rozpoczęciem Mszy św.
 • według wytycznych: – Temperatura powyżej 37 stopni C kwalifikuje pielgrzyma do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki 
 • w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pielgrzym będzie niezwłocznie odizolowany od pozostałej grupy i przewieziony transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania
 • po stwierdzeniu takiego przypadku zakażenia powiatowy inspektor sanitarny ustali, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem wszyscy uczestnicy danej pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

Służba czystości, toalety sanitarne 

 • podczas pielgrzymki będzie dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), środki ochrony osobistej, w tym maseczki (osłonę ust, nosa), środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. Podstawowe ilości tych środków zabezpieczymy dla każdego pielgrzyma. 
 • każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się na czas PPK w maseczkę i podręczny płyn do dezynfekcji rąk 
 • każda pielgrzymka będzie miała na noclegach zabezpieczone toalety sanitarne 

 

PIELGRZYMKI

 

  • PRĄDNICKA /grupy 1-5’/  – przewodnik ks. GRZEGORZ KURZEC

   

  tel: +48 797 679 883

  Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków

   

  • ŚRÓDMIEJSKA tel.: +48 512 243 080

   www.ppk2.pl (od 15 lipca 2020 – przez formularz)

   przewodnik ks. DARIUSZ TALIK

  • PODGÓRSKO – WIELICKA /grupy 17-21/ – przewodnik ks. DARIUSZ GŁUSZKO

   

  tel. 503761150 

              Parafia Miłosierdzia Bożego, Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków

   

  • NOWOHUCKA /grupy 24-29 – przewodnik ks. KRZYSZTOF POLEWKA

   

  tel. +48 12 647 94 88, w. 15

  Parafia św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków

   

  • Myślenice, Gdów, Niepołomice, Mszana Dolna – przewodnik ks. TOMASZ STEC

   

  tel. +48 608 110 374

  Parafia św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, ul. Jana Pawła II 3, 34-730 Mszana Dolna

   

  • SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA – przewodnik ks. BOGDAN SARNIAK

   

  tel. +48 605 536 971

  Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Skłodowskiej-Curie 12, 32-050 Skawina

   

  • CHRZANOWSKO – LIBIĄSKA – przewodnik ks. ADAM BANACH

   

  tel. +48 507 333 315

  Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów

   

  • SUSKA – przewodnik ks. SEBASTIAN KOZYRA

   

  tel. +48 504 321 926

  Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka

   

  • BOCHEŃSKA – przewodnik ks. Paweł Skraba

   

  Bochnia – Parafia św. Pawła

 

TERMINY WYJŚCIA PIELGRZYMKI

 • Pielgrzymki: I–Prądnicka, II–Śródmiejska, III–Podgórsko-Wielicka, IV–Nowohucka, IX-Bocheńska,  wyruszają z Wawelu 6 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00, odprawianej przez ks. abp Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego i księży przewodników Pielgrzymki.
 • Pielgrzymka V – Gdowsko-Niepołomicka wyrusza z Myślenic 4 sierpnia po Mszy świętej o godz. 8.00 w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej, z Mszany 4 sierpnia po Mszy św. o godz. 7.00, z Gdowa 5 sierpnia o godz. 8.00, z Niepołomic 6 sierpnia o godz. 8.
 • Wspólnota VI–Skawińsko-Czernichowska wyrusza 6 sierpnia po Mszy św. o 8.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie – Ogrodach.
 • Wspólnota VII – Chrzanowsko-Libiąska wyrusza 7 sierpnia po Mszy św. o godz. 11.30 w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.
 • Wspólnota VIII–Suska (Dekanat Sucha Beskidzka) wyrusza 4 sierpnia z Suchej Beskidzkiej.

 

TERMIN WEJŚCIA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka rozpoczyna wejście na Jasną Górę 11 sierpnia od godziny 15.30. Po powitaniu przed Szczytem pielgrzymi przejdą do Kaplicy Jasnogórskiej. O godz. 19.00 przewidziana jest Eucharystia przed Szczytem na zakończenie pielgrzymki. Około 21.00 Apel Jasnogórski zakończy pielgrzymkę.

Szczegółowe trasy przejść poszczególnych pielgrzymek wspólnot zostaną podane w terminie późniejszym. 

Wszelkie dokumenty znajdziesz w zakładce do pobrania.