Skip to main content

40. JUBILEUSZOWA PIESZA PIELGRZYMKA

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Z WAWELU NA JASNĄ GÓRĘ  

6-11.08.2020

 

W roku 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II 40. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Krakowska, pod patronatem Metropolity Krakowskiego ks. abp Marka Jędraszewskiego odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br.  Pielgrzymka narodziła w 1981 roku po Białym Marszu w Krakowie, będącym wielką modlitwą studentów i mieszkańców Krakowa za Jana Pawła II i w jego intencjach. Dlatego co roku odbywa się pogłębiając aktualny program duszpasterski kościoła „W intencji Ojca Św. i Ojczyzny”. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29).

Trudne okoliczności aktualnej sytuacji epidemii w kraju i na świecie jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaś Polski i świata wskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do Pana Boga i została ona wysłuchana. Tak było np. w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas papież Grzegorz Wielki niósł w błagalnej procesji wizerunek Maryi (zwany odtąd Salus Populi Romani – „Wybawicielka Ludu Rzymskiego”), prosząc o ocalenie miasta. Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, dokąd wierni pielgrzymują w wielu intencjach. Po raz pierwszy na Światowych Dniach Młodzieży Matka Boża w tym wizerunku pojawiła się w roku 2000, kiedy kopię ikony umieszczono przy papieskim ołtarzu na Tor Vergata. Warto przypomnieć również, że narodziny Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej w 1711 roku przypadły akurat w czasie trwającej zarazy.

Pielgrzymując do Jasnogórskiej Pani prosić będziemy o jej wstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych.

Organizacja pielgrzymki zostanie przeprowadzona w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i z pełnym poszanowaniem wprowadzanych rozwiązań prawnych w zakresie organizacji wydarzeń masowych, w tym organizowanych w oparciu o akty prawne normujące stosunki Państwo Kościół. Do czasu naszego pielgrzymowania mamy jeszcze prawie 3 miesiące i wierzymy, że sytuacja epidemiczna ulegnie dalszej poprawie.

Zgodnie ze stanem prawnym na początek maja br. pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie zarówno tradycyjnego przejścia takiej ilości pątników, jaka będzie dopuszczalna w sensie prawnym (wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych przez akty prawne i rozporządzenia) oraz w formie duchowejpielgrzymowanie duchowe (poprzez strony www, media społecznościowe, transmisje live itp.), które pozwoli na ożywienie, pogłębienie  i wzmocnienie wiary nie tylko pątników, ale i ich całych rodzin tworzących wielką wspólnotę pielgrzymkową kościoła krakowskiego.

Założenia główne tradycyjnej pielgrzymki pieszej

 1. Pod względem organizacyjno-prawnym wyruszy osiem niezależnych pielgrzymek pieszych /bo mamy 8 wspólnot pielgrzymkowych/, każda idąca inną trasą, mająca odrębne miejsca noclegowe, postoje, miejsca Mszy Świętych.
 2. Odrębne miejsca Mszy św. rozpoczynających pielgrzymkę, godziny wyjścia i trasy przejścia zostaną tak wyznaczone, by wspólnoty nie łączyły się ze sobą; trasy przejść poszczególnych wspólnot będą według dotychczasowego planu z częściowymi zmianami w kierunku przejść lasami i drogami polnymi.
 3. Przejście przez Miasto Kraków wspólnot krakowskich (od 1 do 4) odbędzie się różnymi trasami lub w odstępach czasowych.
 4. Zapisy – prowadzone będą w dniach 1-5 sierpnia wyłącznie w bazach wspólnot. W przypadku pojawienia się wymogów prawnych obowiązku wykonania testu na obecność wirusa każdy zapisujący się musi mieć świadomość jego wykonania.
 5. Ilość pątników w poszczególnych wspólnotach zostanie określona po decyzjach władz odnośnie zgromadzeń, można sądzić po zapowiedziach, że będzie to po ok. 40-50 osób w danej wspólnocie (dopuszczenie w 3 etapie odmrażania gospodarki wydarzeń na otwartej przestrzeni do 50 osób).
 6. W momencie zapisu na pielgrzymkę każdy pielgrzym podpisze oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki aktualnych /w momencie zapisu/ obowiązujących reżimów epidemicznych i oświadczy, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną.
 7. Msze święte będą odprawiane zgodnie z zasadami prawnymi obowiązującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki.
 8. Noclegi – każda wspólnota nocuje w miejscach jak dotychczas – organizowane będą one w pojedynczych namiotach ( z wyjątkiem rodzin).   W wyjątkowych przypadkach będzie również możliwość skorzystania odpłatnie z funkcjonujących na trasie pielgrzymki kwater prywatnych, szkół, schronisk itp. z zachowaniem reżimów sanitarnych, jakie będą obowiązywały na początku sierpnia.
 9. Postoje – organizowane będą w lasach, na łąkach lub wioskach.
 10. Nie będzie organizowanych wspólnych konferencji, Przeprośnej Górki w formie jak dotychczas.
 11. Wejście na Jasną Górę i Msze święte na zakończenie – każda wspólnota osobno w Bazylice Jasnogórskiej lub Kaplicy Matki Bożej – wg. aktualnych przepisów każda wspólnota będzie miała inną godzinę wejścia i będzie powitania przez Metropolitę Krakowskiego.

Założenia pielgrzymowania duchowego

 1. Zapraszamy do przesyłania na adres pielgrzymkakrakowska@diecezja.pl modlitewnych intencji, które będą odczytywane w trakcie każdej Mszy Świętej podczas pielgrzymki w sierpniu.
 2. Każdy pielgrzym i osoba, która nie weźmie udziału w pielgrzymce, będzie miała możliwość bezpłatnie odebrać znaczek i informator pielgrzymki 2020 w bazach swoich wspólnot. Poprzez stronę www oraz media społecznościowe dostępny będzie codziennie program duchowy i konferencje.
 3. W trakcie pielgrzymki od 3 do 11 sierpnia poprzez stronę www pielgrzymki i media społecznościowe zaprosimy wszystkich o stałych porach do wysłuchania on-line konferencji pielgrzymkowych, wspólnej modlitwy porannej, Anioł Pański, Koronki do Miłosierdzia Bożego, bądź wieczornej adoracji i Apelu Jasnogórskiego.

Kolejne szczegółowe informacje zostaną podane w drugiej połowie czerwca br.

 

Kraków, 11.05.2020 r.