Skip to main content

Przeprośna Górka i Nabożeństwo Pojednania

Pielgrzymi Pieszej Pielgrzymki wiedzą, że słowo przepraszam, jakie najczęściej pada podczas Nabożeństwa Pokutnego, i wspólna modlitwa wszystkich pielgrzymów powodują, że w atmosferze radości wchodzimy na Jasną Górę.

Podczas 39. Pielgrzymki Krakowskiej tradycyjne Nabożeństwo Pojednania, jakie odbywa się zawsze w ostatnim dniu, w tym roku będzie wyjątkowo W INNYM MIEJSCU.

 

Pielgrzymów Wspólnot 1-4 (oraz ich krewnych i znajomych)

zapraszamy nie pod ruiny zamku w Olsztynie, ale na POLANĘ pod GÓRĄ BIAKŁO (1 km przed centrum Olsztyna).

Nabożeństwo rozpocznie się WCZEŚNIEJ, bo o godz. 8.30.

 

W tym samym czasie Wspólnota 8 odprawi Nabożeństwo Pokutne również w innym miejscu – w Częstochowie przy kościele św. Jadwigi Śląskiej,

podczas postoju planowanego na godz. 13.30.