Skip to main content

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę składa się z ośmiu Wspólnot zarówno z Krakowa jak i różnych miejscowości z Archidiecezji. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją poszczególnych Wspólnot i dołączenia do wspólnego pielgrzymowania.

Wspólnota I – PRĄDNICKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Mirosław Kozina

Grupa 1 – św. Jan Paweł II
„Jedynka” prowadzona jest przez Ojców Saletynów, którzy posługują w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie. Z tej Parafii jest zatem większa liczba pielgrzymów ok. 50 osób. Jest to grupa i rozśpiewana i rozgadana, mała i zgrabna.

Grupa 2 – św. Brat Albert
„Dwójkę” przede wszystkim charakteryzuje nieprzewidywalność. Co roku gromadzi coraz większą liczbę osób przez pozytywną energię która przyciąga nie tylko młodzież ale również osoby starsze. W naszej grupie nie ma barier wiekowych czy różnic dzielących ludzi, każdy dla każdego jest bratem czy siostrą. „Dwójka” słynie z najgłośniejszego i najbardziej efektownego wejścia na Jasną Górę, a jak ono dokładnie wygląda? Przekonaj się sam zapisując się do grupy nr 2. 

Grupa 3 – św. Jadwiga
Grupa 3 bocheńska, chociaż terytorialnie przynależy do diecezji tarnowskiej, od początku pielgrzymuje wraz z Pieszą Pielgrzymką Krakowską. Swoją wędrówkę rozpoczyna dwa dni wcześniej w Bochni, jako grupa licząca około 60 osób, aby 6 – go sierpnia połączyć się z pozostałymi pielgrzymami. Wtedy również dołączają do grupy kolejny pątnicy i już jako grupa około 150 osobowa wyrusza z Wawelu. W ostatni dzień, pod Częstochową dołącza kolejne grono pielgrzymów w licznie około 130 osób, która przyjeżdża w ostatni dzień autokarami z Bochni. Patronką grupy bocheńskiej jest św. Jadwiga Królowa. W szeregach Grupy 3 pielgrzymują zarówno ludzie młodzi, jak i osoby, które od wielu lat niezmiennie wędrują na Jasną Górę. „Bocheńską trójkę” charakteryzuje niepowtarzalna atmosfera, wzajemnej pomocy i przyjaźni, dlatego co roku dołączają nowi uczestnicy.

Grupa 3 prim – św. Ojciec Pio
Jest to grupa wyłącznie namiotowa. Czyli śpimy tylko w namiotach. Trzon grupy stanowią Pielgrzymi Sędziszowa Małopolskiego i z okolic. Grupa jest Kapucyńska pod patronatem św. Ojca Pio. Przewodnikiem grupy jest Ojciec Bolesław, który pielgrzymuje od samego początku Białego Marszu – w tym roku po raz 37. Grupa liczy zawsze ponad 100 osób w różnym wieku – przeważnie idą całymi rodzinami. W tej grupie jest wspólny posiłek.

Grupa 4 – św. Stanisław BM
„Grupa IV” to grupa zróżnicowana, zarówno ze względu na wiek, pochodzenie czy status społeczny. Wielką radością i chlubą tej grupy jest wyjątkowa atmosfera o czym świadczyć może fakt, iż grupa nieustannie się powiększa i z każdym rokiem przybywa w niej pielgrzymów. W ostatnich latach „czwórka” liczyła około 150 pątników. Bogactwem i ciekawym doświadczeniem dla uczestników tej grupy jest duża rozpiętość wiekowa, bo od najmłodszych kilkuletnich dzieci (także na wózkach), poprzez młodzież i osoby starsze. Wspomnieć należy, że uczestniczą też często całe rodziny. Wszystkich łączy miłość do Matki Bożej, której grupa ofiaruje swoje trudy pielgrzymie i intencje z którymi zmierza na Jasną Górę.”Czwórka” pochwalić się może obecnością utalentowanej, radosnej i rozśpiewanej grupy muzycznej, której największym atutem jest żywe brzmienie gitar, a w szczególności dźwięki akordeonu grane „pod nogę” przez naszego Duchowego Przewodnika, Księdza – Mirosława Kozinę 🙂 Z taką oprawą muzyczną przemierzenie wielu kilometrów w ciągu dnia nie stanowi dla pątników większych kłopotów. Trzeba by wspomnieć także, że prócz śpiewu w grupie panuje też nastrój powagi i modlitwy.Wędrówka ku Matce Jasnogórskiej przebiega w „czwórce” w atmosferze zgody i wzajemnej życzliwości.

Grupa 5 – św. Michał Archanioł
„Piątka” prowadzona przez Księży Michalitów i Siostry Michalitki. Grupa prowadzona pod kierunkiem ks. Łukasza Kity, pomagał mu ojciec duchowny ks. Maksymilian Michcik. Grupę wspierają klerycy, a także siostry zakonne. Grupa liczy przeciętnie 70 do 100 osób, pochodzących. Większą część grupy stanowią pielgrzymi zaprzyjaźnieni z św. Michałem Archaniołem. Grupę charakteryzuje niebiański uśmiech i anielska dobroć. Ulubionymi piosenkami jest „MICHAEL”, oraz samodzielnie stworzony kuplet: „Z piąteczką, z piąteczką ja na pewno się wybiorę”.

Wspólnota II – ŚRÓDMIEJSKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Dariusz Talik

GRUPA 6: Patronem grupy jest św. Jan Kanty, przewodnikiem – ks. Andrzej Tarasiuk. Specyfiką grupy jest różnorodność, w której od lat wędrują RAZEM bardzo różni ludzie: dzieci, młodzi, starsi i najstarsi; rodziny, samotni, celibatariusze; kościelnie „zrzeszeni” i „nie-zrzeszeni”.

Grupa 7, Franciszkańska: Patronem grupy jest św. Franciszek z Asyżu, przewodnikiem – o. Łukasz Buksa OFM. Grupę charakteryzuje 3XR (Rozmodlona, Roztańczona, Rozśpiewana) oraz duchowość św. Franciszka z Asyżu.

Grupa 8: Patronem grupy jest Św. Wincenty a’ Paulo, przewodnikiem – ks. Andrzej Telus CM. Grupę  prowadzą Księża Misjonarze wraz z siostrami Szarytkami, w której panuje miła, rodzinna atmosfera. Jest to grupa dość wyciszona. Jest dużo modlitwy uwielbienia jak również inne tradycyjne formy modlitw pielgrzymkowych.

Grupa 9: Patronami grupy są święci Cyryl i Metody, przewodnikiem – ks. Jan Šimonik. W grupie idą Pielgrzymi pochodzący ze wszystkich części Czech, Moraw i Czeskiego Śląska. Grupa pielgrzymuje w intencji nawrócenia i powrotu do źródeł chrześcijaństwa dla całego narodu czeskiego. Do pielgrzymów przyłączają się też Polacy, którzy chcą poznać czeską kulturę, język i mentalność.

Grupa 10, Misyjna: Patronem grupy jest św. Szczepan, przewodnikiem – ks. Andrzej Wasilewski-Kruk. Grupie towarzyszy klimat misyjny. Podczas drogi śpiewają w językach afrykańskich i modlą się w językach świata. 

Grupa 11: Patronem grupy jest św. Franciszek Ksawery, przewodnikiem – o. Marcin Pietrasina SJ. Ojcowie prowadzący grupę pomagają przeżyć czas pielgrzymki ukazując aktualność duchowości ignacjańskiej.

Grupa 12, Akademicka: Patronem grupy jest św. Anna, przewodnikami – ks. Dariusz Talik oraz ks. Michał Dziedzic. „Dwunastka” obejmuje osoby studiujące i doktorantów. Z grupą mogą iść także maturzyści i osoby do 3 lat po studiach.

Grupa 13: Patronem grupy jest bł. Salomea, przewodnikami – ks. Adam Podbiera oraz ks. Jan Szczepaniak. W grupie pielgrzymują rodziny z dziećmi i młodzież z wielu parafii diecezji krakowskiej oraz z miejscowości całej Polski. Pielgrzymują także osoby z Londynu i Wiednia.

Grupa 14: Patronem grupy jest św. Józef Kalasancjusz, przewodnikiem o. Dawid Borkowski. Grupa prowadzona przez ojców pijarów. Wielu pielgrzymów pochodzi ze szkół i parafii pijarskich. Pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę w intencji swoich rodzin, w intencji nowych powołań do zakonu.

Grupa 15: Patronem grupy jest św. Jan Bosko, przewodnikiem ks. Andrzej Gołębiowski SDB. Od wielu już lat prowadzą ją Salezjanie i czynią to w duchu swojego założyciela św. Jana Bosko.

Wspólnota III – PODGÓRSKO-WIELICKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Jacek Pierwoła

Grupa 17: Patronką grupy jest św. Kinga, przewodnikiem – ks. dr Grzegorz Godawa. Grupa jest wspólnotą otwartą. Pielgrzymują w niej pątnicy z różnych parafii Krakowa i okolic, ale także z innych rejonów Polski. Wiekowo grupa zróżnicowana. Szczególnymi pielgrzymami są osoby niepełnosprawne oraz dzieci. Wspólnota spotyka się raz do roku na dniu skupienia – postoju. Różnorodność grupy buduje atmosferę sprzyjającą przeżywaniu „rekolekcji w drodze”.

Grupa 18: Patronami grupy są św. Jan Paweł II i św. Siostra Faustyna, przewodnikiem – ks. Dariusz Głuszko. Grupę stanowi młodzież Oazowa, młodzież parafialna oraz rodzice i starsi. Wspólnota modli się o wiarę w swoich rodzinach, o dobre wybory w młodzieńczym życiu oraz w intencjach ludzi, którzy nie wybrali się na pielgrzymkę, ale prosili o modlitwę.

Grupa 19: Patronem grupy jest św. Maksymilian Maria Kolbe, przewodnikami – ks. Mirosław Żak oraz ks. Dariusz Guziak. Grupa pokutna modląca się w intencji trzeźwości narodu, skupia członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Modli się za osoby wyzwolone, za alkoholików i ich rodziny.

Grupa 20: Patronem grupy jest Najświętsza Rodzina, przewodnikiem – ks. Mirosław Dziedzic. Grupę charakteryzuje wyjątkowe zaangażowanie w pielgrzymkowy śpiew.

Grupa 21: Patronem grupy jest św. Klemens, przewodnikiem – ks. Michał Nędza. Głównym nurtem grupy jest wyznawanie wiary przez muzykę i śpiew. Intencje pielgrzymowania: za ojczyznę, Kościół, za młodzież i rodziny.

Grupa 22:Patronami grupy są święci Apostołowie Piotr i Paweł, przewodnikiem – ks. Mateusz Podczerwiński. Grupa młoda ciałem i duchem. Gromadzi pielgrzymów z dekanatu bolechowickiego oraz okolic. Pielgrzymi modlili się w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz do życia w rodzinie.

Grupa 22’: Patronką grupy jest Matka Boża Różańcowa, przewodnikiem – ks. Grzegorz Lenart.  Nowa grupa w naszej wspólnocie. Powstała w ramach dziękczynienia za 25-lecie istnienia Parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie – Piaskach Nowych. Grupa rozmodlona, uduchowiona i rozśpiewana. Kolejne kilometry do Jasnej Góry pokonywali z uśmiechem i pieśnią na ustach.

Grupa 23: Grupie patronuje Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, przewodnikiem jest ks. Michał Korman. Hasło grupy brzmi: „Od Mamy wraca się lepszym…”. Grupa radosna i rozśpiewana, co wyrażają charakterystyczne żółte koszulki i słoneczniki.

Wspólnota IV – NOWOHUCKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Krzysztof Polewka

Grupa 24: Przewodnik: ks. Paweł Rachwał Kolor: zielony.
W tej grupie każdy odnajdzie swoje miejsce, są tutaj i młodzi i starsi, często w grupie dostrzegamy całe rodziny z dziećmi. Uśmiechnięty od ucha do ucha ksiądz Paweł dodaje sił na trasie zmęczonym pielgrzymom i wszystko wydaje się łatwiejsze. 

Grupa 25: Przewodnik: ks. Piotr Podwyszynski, Kolor: błękitny.
Grupa potocznie zwana „Młodzieżówką” – jak sama nazwa wskazuje, to w niej idzie liczna grupa młodych ludzi na czele z księdzem Przewodnikiem Piotrem oraz księdzem Jackiem Bernacikiem. To właśnie ta grupa słynie z rannego wstawiania i ładnego śpiewania.

Grupa 26: Przewodnik: O. Maciej Majdak OCist Kolor: czerwony.
W grupie tej na wszystko jest czas, jest chwila na wspólną modlitwę, jest chwila na wspólne śpiewanie, jest chwila na poznanie drugiego człowieka, ale jest też chwila ciszy – MILCZENIA – dla siebie samego 🙂 O. Maciej „śpiewa, tańczy, recytuje” a przy tym jest niesamowicie rozmodlony i pełen skupienia. Przyciąga do siebie zarówno młodych jak i dorosłych. 

Grupa 27: Przewodnik: ks. Sebastian Kolodziejski SAC.
Przewodnik Grupy Luborzyca: ks. Krzysztof Piechowicz, Kolor: żółty. Grupa nie należy do najliczniejszych w IV Wspólnocie, ale liczy się jakość, a nie ilość 🙂 ks. Sebastian dostał wyzwanie: zwiększyć liczebność grupy o 100% ! Grupa bardzo żywiołowa. W tym roku będzie z nią połączona nowa grupa z Luborzycy, która tworzy ks. Krzysztof Piechowicz (były Przewodnik Grupy 28) – zobaczymy co pokażą wspólnie.

Grupa 28: Przewodnik Michał Kania, Kolor: granatowy.
Niebieska, to siostra która wraz ze sztandarami jest znakiem rozpoznawczym tej grupy. Przewodnikiem jest ksiądz Michał, który ma dużo pozytywnej energii i dzieli się nią z pielgrzymami.

Grupa 29: Przewodnik: ks. Krzysztof Wąs Kolor: pomarańczowy.
Grupa posiada najwyższego księdza w IV Wspólnocie 🙂 Ks. Krzysztof potrafi opowiadać dobre kawały i jest bardzo rozśpiewany. W grupie panuje ” rodzinna” atmosfera. Jest tutaj również spora grupa młodzieży dodatkowo z Bratem Albertem co roku chodzi grupka bezdomnych wraz z opiekunem. Tutaj czują się zaakceptowani i szczęśliwi, zawsze odliczają czas do kolejnej pielgrzymki.

Karan: Przewodnik: ks. Paweł Rosik SAC.
Grupę tworzą wyłącznie podopieczni fundacji Karan wraz ze swoimi rodzinami. Pielgrzymka jest dla nich formą terapii, nauką jak sobie wzajemnie pomagać i przezwyciężać swoje słabości. Modlą się i śpiewają jak wszystkie grupy, ale jest w nich coś niesamowitego. Patrząc na nich każdego dnia, można dowiedzieć się co to jest prawdziwa dyscyplina i prawdziwa miłość do drugiego człowieka. Cieszymy się, że są z nami i pokazują nam, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 

Wspólnota V – MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Tomasz Stec

Grupa 1, Myślenice: Przewodnik grupy – ks. Jarosław Łabęda
Grupa Myślenicka – czerwona, od lat gromadzi wytrwałych pielgrzymów, którzy z roku na rok wytrwale wędrują na Jasną Górę. Dzięki różnorodności wieku – od osób w podeszłym wieku po licznie pielgrzymujących maluchów, w grupie panuje rodzinna atmosfera. W grupie pielgrzymują również osoby niepełnosprawne. 

Grupa 2, Gdów: Przewodnik grupy – ks. Tomasz Jajecznica
Grupa Gdowska – żółta. Grupa rozśpiewana, w której licznie pielgrzymują całe rodziny i młodzież. W grupie panuje przyjazna atmosfera, o którą bardzo dbają Pielgrzymi oraz wspaniali porządkowi oraz kwatermistrzowie. Podczas wygłaszanych konferencji nigdy nie brakuje skupienia jak i wyjątkowego humoru! 

Grupa 3, Niepołomice: Przewodnik grupy – ks. Rafał Bobek
Większość grupy „zielonej” stanowią ludzie młodzi. Grupa gromadzi wiele osób z okolicznych miejscowości. Atutem grupy jest wytrwała grupa porządkowych i funkcyjnych, którzy z roku na rok podejmują różne posługi na pielgrzymce. Grupa zawsze wesoła i rozśpiewana – dźwięki gitar i śpiew umilają Pielgrzymom wiele postojów.

Grupa 4, Mszana Dolna: Przewodnik grupy – ks. Tomasz Nowak
Grupa czwarta, niebieska jest najliczniejszą grupą Wspólnoty V. Jednocześnie pielgrzymuje najdłużej, ponieważ na pielgrzymi szlak wyrusza już 4 sierpnia. W grupie pielgrzymuje wiele młodych osób. Atutem grupy jest uzdolniona grupa muzyczna, dzięki której pielgrzymi zapominają o bolących nogach, a po powrocie z pielgrzymki jeszcze długo nucą pielgrzymkowe (i nie tylko!) utwory.

Wspólnota VI – SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Bogdan Sarniak

Grupa 1 – Św. Siostry Faustyny – Żółta
Pielgrzymuje z parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie oraz innych parafii dekanatu i okolic. W 2017 roku liczyła 130 osób, w tym 30 pielgrzymów szło po raz pierwszy. Najmłodszym piechurem był Karol (4 lata), a najstarszym brat Stanisław (70 lat). Jest to grupa rozmodlona i radosna. Ulubiona piosenka to: Mama czuwa, Mama wie…, a okrzyk: Jadą, jadą z oranżadą. 

Grupa 2 – Św. Jadwigi Królowej – Czerwona
Pielgrzymuje z parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz innych parafii dekanatu i okolic. W 2017 roku liczyła 215 osób. Najmłodszą siostrą pielgrzymkową  była Lilianka (niespełna 10 miesięcy), a najstarszymi: siostra Maria i brat Kazimierz (oboje po 77 lat). Jest to grupa radosna i rozśpiewana, bo jak śpiewają w jednej piosence: „Jak tę grupę zobaczyli, od razu w niej chcieli iść. Cały rok na to czekali, by na Jasnej Górze być”. A w innej: „Takiego pielgrzyma żadna grupa nie ma, co by się pomodlił, zatańczył, zaśpiewał”. 

Grupa 3 – Św. Brata Alberta – Niebieska
Wychodzi z parafii św. Mikołaja w Liszkach, a pielgrzymują w niej pielgrzymi z dekanatu czernichowskiego i okolic. W 2017 roku liczyła 200 osób, w tym 36 pielgrzymów szło po raz pierwszy. Najmłodszym piechurem był roczny Andrzejek, a najstarszym brat Ryszard (76 lat). Jest to grupa uśmiechnięta i radosna. Ulubiona piosenka to: Matko Życia, Maryjo…

Wspólnota VII – CHRZANÓW, LIBIĄŻ, SPYTKOWICE-ZATOR, TRZEBINIA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Adam Banach

Grupa 1 Chrzanów: Grupa chrzanowska jest pierwszą grupą wspólnoty VII PPK. Pielgrzymujemy jako „żółta” grupa z pielgrzymką krakowską i w przeciwieństwie do krakowskiego, 6-dniowego marszu idziemy 5 dni. Naszymi patronami są MB Różańcowa i św. Mikołaj – patroni dwóch największych chrzanowskich parafii. W naszej grupie znaleźć można zarówno malutkie dzieci, jak i osoby po 70 roku życia – jesteśmy energiczną, zgraną, dobrze zorganizowaną i  ambitną grupą i co roku oprócz stałych bywalców, pojawia się mnóstwo nowych twarzy, którzy najczęściej wracają i pielgrzymują z nami co rok.

Grupa 2 Libiąż: Grupa rozrasta się z roku na rok, pielgrzymuje w niej coraz więcej osób. Pielgrzymi idą ze śpiewem na ustach, w czerwonych koszulkach, niosąc w sercach pamięć o wyjątkowej muzycznej, świętej pamięci Helence Kmieć.

Grupa 3 Spytkowice-Zator: Pielgrzymujemy jako „zielona” grupa z pielgrzymką krakowską i jako jedyna z VII wspólnoty idziemy 6 dni. Jesteśmy zgranym zespołem, w którym panuje braterska atmosfera. Często powtarzamy: „Bo jak nie MY to kto???”

Grupa 4 Trzebinia: Tegoroczna pielgrzymka jest dopiero czwartą w której uczestniczy nasza grupa, za każdym razem liczy ona około 100 osób, dzięki czemu w trakcie naszej drogi każdy może się dobrze poznać i nikt nie jest dla siebie obcy. Na pielgrzymim szlaku można rozpoznać nas dzięki charakterystycznym niebieskim plecakom i chustom nawiązującym kolorem do herbu naszego miasta. Naszym przewodnikiem jest ks. Sebastian Kowalczyk, a ojcem duchownym ks. Piotr Pilch. Obydwaj kapłani pielgrzymują z naszą grupą od samego początku jej istnienia. Wśród nas pełno jest zawsze radości i uśmiechu, a to zasługa tego, że spora liczba pielgrzymów to ludzie młodzi.

Wspólnota VIII – SUSKA

Ksiądz Przewodnik: Ks. Adam Banasik

Wspólnota Suska pielgrzymuje na Jasną Górę od 15 lat pod hasłem „Z Jasnej Górki na Jasną Górę” i gromadzi pielgrzymów z dekanatów Sucha Beskidzka oraz Maków Podhalański, od niedawna także z Zawoi. Pielgrzymi rozpoczynają wędrówkę już 4 sierpnia w Sanktuarium w Ślemieniu na Jasnej Górce. Wspólnota składa się z mniejszych podgrup, którzy pod opieką animatorów rozważają tematykę corocznego pielgrzymowania. Wspólnota należy do tych rozśpiewanych, ponieważ gromadzi uzdolnione grupy muzyczne, które oprócz śpiewu na trasie, prowadzą Adoracje Najświętszego Sakramentu, przygotowywane przez młodzież. 

Wspólnotę tworzą rodziny, młodzież a także starsze osoby. Przed dojściem na Jasną Górę, do pielgrzymów dołączają osoby, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w pielgrzymce, by móc pokonać w atmosferze wspólnoty, ostatnie kilometry na Jasną Górę.