HASŁO: DZIEŃ PAŃSKI

 

Bóg daje przykład odpoczynku.
Pierwsze słowa o odpoczynku i świętowaniu odnajdujemy w Księdze Rodzaju, gdzie słyszymy, że „gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2). Dlatego prawo, ustanowione dla Izraela wymagało: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy” (Wj 20, 8-10). Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela. Ewangelie dopełniają prawnego ujęcia dnia świętego w Starym Testamencie i czytamy u św. Marka Ewangelisty: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27-28).

Materiały duszpasterskie opracował ks. Stanisław Puzyniak.

KONFERENCJE PLENARNE

  • Chrześcijanin w zjednoczonej Europie – Stefan Wilkanowicz (Dworek Białoprądnicki – Biały Prądnik)
  • Misje w XXI wieku (Ojców)
  • 2’ CL: Nasza droga do Boga – don Giuseppe Bolis (Podchybie)
  • Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak
  • Antoni Miciak CM
  • prof. Grzegorz Ryś
  • Wojciech Ziółek SI

Ponadto, wieczór franciszkański o. Tomasza Kupczakiewicza OFM, koncert Piotra Piechy, „Spotkanie misyjne” z ks. Piotrem Grotowskim, konkurs „Złoty Sandał” oraz mecz Pielgrzymi kontra Gospodarze w Wierbce.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 8 100 pątników, wśród nich 92 księży, 35 diakonów i kleryków, 30 sióstr zakonnych oraz pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Belgii, USA, Włoch (Ruch Comunione e Liberazione – 920 os.), Anglii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii i Niemiec.

ŚWIADECTWA

Ks. Krzysztof Winiarski
(przewodnik główny członu III – prokocimsko-podgórskiego w latach 1995-2005)

Nie przypuszczałem nigdy, że w ciągu 20 lat mojego dotychczasowego kapłaństwa, połowa (1995- 2005) będzie BARDZO związana z Osobą Matki Bożej. Ten szczególny związek powstał między innymi w trakcie posługi przy organizowaniu tego wszystkiego, czego potrzebują pielgrzymi w czasie modlitwy, marszu i w czasie odpoczynku. To 10 lat z prokocimsko-podgórskim członem, i choć nigdy nie udało mi się przejść całej trasy z Krakowa do Częstochowy, emocje i dziwny dreszcz pielgrzymi, w magicznym terminie 6-11 sierpnia był, i jest do dzisiaj. Jest, bo od 2005 roku pracuję w parafii w Sierczy, której patronuje Matka Boża Częstochowska. Patronuje również mojej osobie, za co Jej nieustannie dziękuję.