HASŁO: „BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI” (DZ 1,8)

 

Myślą przewodnią XXII Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę były słowa: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8), zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. W Orędziu na XVII Światowe Dni Młodzieży w Toronto Jan Paweł II napisał: „Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wprowadza nas na właściwą drogę i zobowiązuje nas, abyśmy byli Jego świadkami. Pochodzący od Niego nowy sposób patrzenia na świat i na ludzi przenika nas dogłębnie w tajemnicy wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum, lecz pewnym doświadczeniem do przyswojenia, prawdą, którą trzeba żyć, solą i światłem całej rzeczywistości”.

Pielgrzymka ma być okazją do uczenia i pogłębienia postaw, które będą czytelnym świadectwem przynależności do Chrystusa. Pomocą w tych rozważaniach są postacie świętych i błogosławionych oraz postać Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty. Stałą intencją pielgrzymki była modlitwa za Ojca Świętego i Ojczyznę. Intencje pielgrzymkowe nabrały w tym roku szczególnej aktualności wobec przygotowania na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Krakowie oraz przeżytych Światowych Dni Młodzieży w Toronto.

Materiały duszpasterskie pielgrzymki przygotował ks. Andrzej Jeleń.

KONFERENCJE PLENARNE

  • Dlaczego pielgrzymuję – ks. bp Kazimierz Nycz (Dworek Białoprądnicki – Biały Prądnik)
  • Tomasz Łach SDB (Zielonki)
  • Jan Paweł II w Toronto – ks. Paweł Kubani (Ojców)
  • Postać św. o. Pio – o. Bolesław Kanach OFM Cap, konferencja Teresa Król (Podchybie)
  • prof. Grzegorz Ryś (Smoleń, Sułoszowa)
  • Wiesław Dzieża (Pilica)
  • Adam Podbiera, ks. Jan Szczepaniak (Troks)
  • Antoni Miciak CM (Rudniki)

Ponadto, wieczór franciszkański o. Tomasza Kupczakiewicza OFM, koncert Piotra Piechy, „Popołudniowe spotkanie misyjne” z ks. Tomaszem Łachem SDB, twórcza zabawa z DA „Św. Anny” oraz konkurs na najlepszą prezentację grupy „Złoty Sandał 2002”.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7 190 pątników, wśród nich 70 księży, 45 diakonów i kleryków, 25 sióstr zakonnych oraz pielgrzymi ze Słowacji, Czech, Białorusi, Węgier, Mołdawii i USA.

ŚWIADECTWA

Ks. Stanisław Sudoł
(koordynator pielgrzymki w latach 1991–2005)

We współczesnym świecie wbrew ogólnej tendencji do sekularyzacji (zeświecczenia) obserwuje się w ostatnim dwudziestoleciu gwałtowny rozwój pielgrzymowania. W świecie pielgrzymuje około 220- 240 milionów osób rocznie, z tego około 60-70% to chrześcijanie. Ocenia się, że w samej tylko Europie około 30 milionów chrześcijan, głównie katolików, poświęca swe urlopy w całości lub częściowo na odbywanie pielgrzymek. W ostatnich latach, wzorem Polski, zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej pielgrzymki piesze.

W czasach współczesnych corocznie pielgrzymuje 5-7 milionów Polaków (a więc około 15% ludności kraju udaje się na pielgrzymkę). Samą Jasną Górę odwiedza każdego roku 4-5 milionów osób. Jasna Góra (razem z Lourdes i Fatimą) odgrywa rolę najważniejszego w Europie, a dodatkowo Guadalupe w Meksyku, również w świecie – miejsca kultu Maryjnego.

Fenomenem są odbywające się corocznie pielgrzymki z najliczniejszych miejsc w Polsce, jedną z nich jest Krakowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy. Istnieje wiele sprawdzianów naszej przynależności do Chrystusa. Jakie z nich są najważniejsze? Po czym można rozpoznać chrześcijanina dziś? Co znaczy być chrześcijaninem na przełomie wieków, na początku nowego tysiąclecia, w konkretnej polskiej rzeczywistości?

Jednym ze sprawdzianów jest pielgrzymka, jest przeżycie rekolekcji w drodze. Każda pielgrzymka ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytanie o sens życia, sens bycia chrześcijaninem dziś, pomóc w rozpoznawaniu własnej tożsamości. Celem pielgrzymki jest zainteresowanie wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzieży Pismem Św., nauką Kościoła.

Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, udział w tej formie „wakacji z Bogiem” kształtuje młodych ludzi i wpływa na ich życie oraz owocuje zaangażowaniem w życie wspólnot działających przy parafiach. Wielu uczestników pieszych pielgrzymek odnalazło prawdziwą inspirację do życia wiarą, na nowo zachwyciło się Chrystusem i Jego nauką.