HASŁO: „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” (ŁK 5,4)

 

Pierwsza pielgrzymka w nowym tysiącleciu zorganizowana była podobnie jak w latach ubiegłych w VII członach, które stały się już tradycją Krakowskiej Pielgrzymki.

Obecny rok jest Rokiem Credo. Te dwie przesłanki stały się inspiracją do tego, aby wezwanie Jezusa „Wypłyń na głębię” podjąć w dziedzinie dojrzewania w wierze i powołania.

Pielgrzymka piesza jest wspólnym wędrowaniem do wyznaczonego celu, którym jest spotkanie z Matką i Jezusem w Jasnogórskim Sanktuarium. Ta kilkudniowa droga jest znakiem duchowej drogi dojrzewania w wierze, dlatego przedmiotem homilii na codziennej Eucharystii będzie wiara, której będziemy się uczyli od apostoła Piotra. „A ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci w wierze” – zanim Szymon Piotr podjął to zadanie, sam był wychowywany w wierze. Poszczególne sceny ewangeliczne, w których Jezus doświadcza Piotra i doskonali w wierze, będą okazją do przypomnienia sobie najważniejszych cech wiary żywej, o których przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego. Natomiast tematem konferencji będą postawy wiary, w jakich człowiek daje Bogu odpowiedź całym swoim życiem na zaproszenie, które wynika z objawienia. Każdy dzień będzie poświęcony konkretnemu powołaniu w Kościele, tak by budzić młode serca do odważnych decyzji dających sens całemu życiu.

Maryja z Nazaretu jest naszą przewodniczką w wierze i jednocześnie Tą, która najdoskonalej odpowiadała na Boże wezwanie. Ufamy, że Jej modlitwa i wstawiennictwo sprawi, że pielgrzymka stanie się wielką modlitwą o powołania w duchu Chrystusowej zachęty: „Proście Pana żniwa, aby nie zabrakło robotników”.

Konferencje do rozważań pielgrzymkowych przygotował ks. Tadeusz Mrowiec.

KONFERENCJE PLENARNE

  • Dlaczego pielgrzymuję – ks. bp Kazimierz Nycz (Dworek Białoprądnicki – Biały Prądnik)
  • Nasza droga do Boga – ks. Giuseppe Bolis z Comunione e Liberazione (Ojców)
  • Stefan Kardynał Adam Sapiecha – Książe Niezłomny – red. Tadeusz Szyma (Podchybie)
  • Główna zasada życia chrześcijańskiego – ks. Jerzy Kochanowicz SI
  • Osobowość prymasa Wyszyńskiego w świetle Zapisków więziennych – ks. Grzegorz Ryś
  • Dolina ślepców – ks. Adam Podbiera i ks. Jan Szczepaniak
  • Chcesz posłuchać dobrej muzyki? – zagraj sobie sam – Jan Budziaszek i Janusz Saługa
  • Spotkanie i konferencja panelowa z przedstawicielami pielgrzymów z I członu z włoskiej grupy Communione e Liberazione
  • Poznać, czy spotkać Jezusa – Jacek Ręka (Smoleń)
  • O pracy w Rwandzie – misjonarz ks. Tadeusz Bazan (Kiełkowice)

Ponadto, koncert Wspólnoty Przyjaciół Św. Franciszka, zabawa w góralskich rytmach oraz koncert Jacka Dewódzkiego i przyjaciół.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział łącznie ok. 8 300 pątników, w tym pielgrzymi z zagranicy – 469 z Włoch (Comunione e Liberazione), ośmiu ze Słowacji, a także pątnicy z Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, USA, Austrii, Kanady, Niemiec, Mołdawii i Tajlandii.

ŚWIADECTWA

Ks. Jerzy Krawczyk
(Comunione e Liberazione)

Czym jest dla mnie pielgrzymka?

Ks. L. Giussani, założyciel ruchu Comunione e Liberazione, od wielu lat wskazuje gest pielgrzymki jako formę błagania o właściwe rozpoznanie swojej drogi życiowej. Zachęca do udziału w pielgrzymce tych, którzy znajdują się w momencie decyzyjnym swojego życia, czyli absolwentów szkół średnich i wyższych, aby w modlitwie do Maryi, na drodze błagania, rozpoznawali drogę swojego powołania. Jako miejsce dla całego ruchu z całego świata, wskazał Jasną Górę i Polskę, gdzie można jeszcze doświadczyć spotkania z Ludem Bożym. Bowiem takie doświadczenie daje człowiekowi siły i odradza jego człowieczeństwo.

Dlatego od wielu już lat, z tą intencją, przybywa do Częstochowy grupa młodych ludzi z ruchu Comunione e Liberazione. Kiedyś pielgrzymowali z Warszawy, Lublina, Wrocławia i Krakowa. W ostatnich latach pielgrzymują tylko z Krakowa.

Osobiście w pełni się pod tym podpisuję, że Jasna Góra jest tym miejscem, w którym Matka Boża mówi, co mam czynić. Nie przypadkowo nazywana jest „Polską Kaną”. Doświadczyłem tego w 1981r. Po przebyciu pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy wystarczyło jedno spojrzenie w oblicze Czarnej Madonny i otrzymałem pewność, że kapłaństwo jest drogą mojego powołania. Sześć lat później zostało to potwierdzone przez autorytet Kościoła, kiedy 20. VI. 1987 r. otrzymałem święcenia kapłańskie.

Wiem, że Jasna Góra jest to święte miejsce na ziemi, gdzie Obecność Tajemnicy Boga Wcielonego, objawia się w sposób wyjątkowy przez Czarną Madonnę. Tutaj ten, kto prosi, otrzymuje. Dlatego wiem, że warto tutaj pielgrzymować. Dzisiaj przybywam na to miejsce, aby prosić o wierność powołaniu oraz modlić się za tych, do których jestem posłany.