HASŁO: „… I JA WAS POSYŁAM” (J 20,21)

 

Słowa Pana Jezusa Zmartwychwstałego wypowiedziane do apostołów przypominają wszystkim naukę soborową, że „Kościół pielgrzymujący jest misyjny”, to znaczy posłany do wszystkich narodów, aby głosić Ewangelię. Świadomość taką trzeba nieustannie kształtować w sercach i umysłach wszystkich, którzy Kościół tworzą. Świadomość taka jest potrzebna szczególnie ludziom świeckim.

 

 

Dlatego myślą przewodnią kolejnego pielgrzymowania stały się te właśnie słowa Zbawiciela. Odpowiedzialność za dzieło ewangelizacji spoczywa nie tylko na papieżu, biskupach czy kapłanach. Mocą chrztu świętego powołani do niej są wszyscy chrześcijanie. Obszarem działalności nie są odległe kraje, ale środowiska i rzeczywistości najbliższe człowiekowi. Należy do nich środowisko rodzinne i zawodowe. Obszarem ewangelizacji może być kultura, polityka, życie gospodarcze.

Taka misja Kościoła jest ciągle aktualnym zadaniem, które przypomina nam Chrystus mówiąc: „I Ja was posyłam”

Materiały duszpasterskie do prowadzenia pielgrzymki przygotował ks. Stanisław Mika.

KONFERENCJE PLENARNE

  •  Czym jest pielgrzymka – ks. Andrzej Kott (Prądnik Biały)
  •  Katolickie środki przekazu – ks. Emil Furtak, Tygodnik „Droga” – ks. Zygmunt Kosowski, Halina Marchut (Ojców)
  • Historia „Comunione e Liberazione” (Podchybie)
  • Misje w Togo – o. Zdzisław Goraj OFM
  • Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach – Wioletta Szuber
  • Radio Mariackie – ks. Emil Furtak
  • Z historii misji – ks. Grzegorz Ryś

Ponadto, koncert promocyjny o. Mariusza Tabora OFM i koncert zespołu „The Willows Revival Singers”.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 6 500 pątników, w tym pielgrzymi z zagranicy – 190 z Włoch, 13 z Węgier, a także pątnicy z innych krajów.

ŚWIADECTWA

Jo­an­na Wierz­bic­ka–Zmarlik

Dla mnie pielgrzymka to, oprócz pracy, ludzie, którzy są wokół mnie, na których mogę liczyć; to uśmiech i miłe słowo każdego pielgrzyma, które wynagradza mi trud; to również czas na modlitwę i refleksję nad własnym życiem.
Oprócz tych wszystkich rzeczy, które pomagają mi w wypełnianiu mojej pracy, pielgrzymka daje mi coś bardzo ważnego – siłę i wiarę i jest dla mnie motywacją do dalszego życia.