HASŁO: IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I GŁOŚCIE EWANGELIĘ

 

Słowa Zbawiciela wypowiedziane do apostołów mają charakter nakazu. Nie znaczy to jednak, że mają oni automatycznie spełnić polecenie Mistrza. Każdy człowiek jest istotą wolną i może dokonywać wyboru. Apostołowie idąc za Jezusem dokonali wyboru, dlatego teraz otrzymują polecenie, które jest konsekwencją tego wyboru.

Tak samo jest w życiu każdego człowieka. Jeśli w wolnym wyborze podejmie powołanie otrzymane od Boga, to wraz z nim otrzyma misję do spełnienia. Powołaniem chrześcijanina jest nie tylko własne zbawienie, lecz także troska o zbawienie innych. Dlatego Chrystus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”, czyli wskazujcie drogę do zbawienia. Droga ta prowadzi przez realizację Bożych Przykazań zapisanych na tablicy ludzkich sumień. Najprostszą i najbardziej skuteczną formą głoszenia Ewangelii jest świadectwo własnego życia.

 

 

Program pielgrzymowania nie tylko zwracał uwagę na konieczność takiej drogi, lecz także podkreślał, że nikt na tej drodze nie jest sam. Towarzyszką drogi jest Maryja, która rozumie człowieka i pomaga mu zachęcając do posłuszeństwa Chrystusowi. Wszyscy, którzy stanęli pod Jasnogórskim Szczytem mogli również usłyszeć Jej słowa: „Uczyńcie, co wam mówi Syn”!

Materiały duszpasterskie do prowadzenia pielgrzymki przygotował ks. Andrzej Zwoliński.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział ok. 7 300 pątników, w tym pielgrzymi z zagranicy – 238 z Włoch, 141 z Francji, 102 z Węgier i inni.

ŚWIADECTWA

Ks. Stanisław Sudoł
(koordynator pielgrzymki od 1991 roku)

We współczesnym świecie, wbrew ogólnej tendencji do sekularyzacji (zeświecczenia), obserwuje się w ostatnim dwudziestoleciu gwałtowny rozwój pielgrzymowania. W świecie pielgrzymuje około 220-240 milionów osób rocznie, z tego około 60-70% to chrześcijanie. Ocenia się, że w samej tylko Europie około 30 milionów chrześcijan, głównie katolików, poświęca swe urlopy w całości lub częściowo na odbywanie pielgrzymek. W ostatnich latach, wzorem Polski, zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej pielgrzymki piesze.

W czasach współczesnych corocznie pielgrzymuje 5-7 milionów Polaków (a więc około 15% ludności kraju udaje się na pielgrzymkę). Samą Jasną Górę odwiedza każdego roku 4-5 milionów osób. Jasna Góra (razem z Lourdes i Fatimą) odgrywa rolę najważniejszego w Europie, a dodatkowo z Guadalupe w Meksyku, również w świecie – miejsca kultu maryjnego.

Fenomenem są odbywające się corocznie pielgrzymki piesze. Jedną z najliczniejszych w Polsce jest Piesza Pielgrzymka Krakowska do Częstochowy. Istnieje wiele sprawdzianów naszej przynależności do Chrystusa. Jakie z nich są najważniejsze? Po czym można rozpoznać chrześcijanina dziś? Co znaczy być chrześcijaninem na przełomie wieków, na początku nowego tysiąclecia, w konkretnej polskiej rzeczywistości?

Jednym ze sprawdzianów jest pielgrzymka, przeżycie rekolekcji w drodze. Każda pielgrzymka ma ułatwić znalezienie odpowiedzi na pytanie o sens życia, sens bycia chrześcijaninem dziś, pomóc w rozpoznawaniu własnej tożsamości. Celem pielgrzymki jest zainteresowanie wszystkich, a szczególnie młodzieży Pismem św., nauką Kościoła. Jak pokazały dotychczasowe doświadczenia, udział w tej formie „wakacji z Bogiem” kształtuje młodych ludzi i wpływa na ich życie oraz owocuje zaangażowaniem w życie wspólnot działających przy parafiach. Wielu uczestników pieszych pielgrzymek odnalazło prawdziwą inspirację do życia wiarą, na nowo zachwyciło się Chrystusem i Jego nauką.