HASŁO: ODPOWIEDZIALNI ZA RODZINĘ

 

X pielgrzymka, która w roku Jubileuszowym odbyła się w dniach 5-10 sierpnia podjęła hasło „Odpowiedzialni za rodzinę”. Nowym przewodnikiem głównym pielgrzymki został duszpasterz akademicki DA „Na Miasteczku” ks. Alojzy Smandek CM.

Program konferencji w drodze opracował ks. Tomasz Jelonek, który napisał m.in.: „W drodze do naszej Pani i Królowej chcemy na nowo przemyśleć ważny problem naszego życia religijnego i społecznego – jest nim rodzina jako zadanie postawione każdemu z nas przez samego Stwórcę. Chcemy, stanąwszy przed Maryją w Jasnogórskim Obrazie, wypowiedzieć Jej nasze postanowienia i podjąć na nowo odpowiedzialność za rodzinę. Musimy uczynić to świadomie, z całym zaangażowaniem. Jej Królestwo musi być dobrze uporządkowane, a bez porządku w sferze życia rodzinnego, żadna społeczność nie może właściwie funkcjonować, utrzymywać porządku i służyć dobru powszechnemu. Małżeństwo i rodzina ustanowione są przez Boga. Każdy człowiek wychodzi z jakiejś rodziny i większość zakłada nowe rodziny. W tym dostrzegamy wolę Bożą, którą trzeba uszanować i wypełnić. Maryja, która nam potwierdza słowa wypowiedziane do sług w Kanie Galilejskiej: „Czyńcie cokolwiek Syn mój wam każe” – wzywa nas także do spełnienia Bożego zamysłu względem rodziny”.

Pielgrzymkowe rekolekcje mają uczynić nas bardziej skłonnymi do słuchania Boga i Jego woli. Przewodnikiem będzie nam nauka Kościoła, szczególnie sformułowana przez Jana Pawła II w adhortacji „Familiaris Consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

Rodzinie, uwikłanej w liczne niebezpieczeństwa, trzeba pomóc. Wezwani przez Maryję do odpowiedzialności za rodzinę, chcemy tę pomoc nieść wszystkim rodzinom, z których się wywodzimy, tym, które zakładamy, i w których żyjemy. Przemyślenia pielgrzymki mają nas uzdolnić do niesienia tej pomocy. Lepiej wiemy, czym jest i czym ma być rodzina. Przyjmiemy więc Boży model miłości i małżeństwa. Niech nasza miłość będzie święta i prawdziwa, aby na niej budować się mogła zdrowa rodzina. Przyjmiemy Boży model małżeństwa, który jest związkiem wyłącznym, nierozerwalnym, uświęconym sakramentem.

Wiele spraw czeka na naszą dobrą wolę i nasz trud. Refleksja nad odpowiedzialnością za rodzinę nie może zakończyć się po przyjściu na Jasną Górę. Odpowiedzialni za rodzinę chcemy wrócić z pielgrzymki jako pomocnicy Maryi w dziele ratowania i uświęcania rodziny.

Od 1990 roku w ramach służby zdrowia rozpoczęła swoją pracę dla pielgrzymki Pomoc Maltańska, której koordynatorami są Państwo Róża i Henryk Kubiakowie.

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział około 11 500 pątników, w tym pielgrzymi z zagranicy m.in. z Francji, Włoch, Węgier, RFN i Austrii.

ŚWIADECTWA

Róża i Henryk Kubiakowie
(koordynatorzy Pomocy Maltańskiej od 1990 roku)

Do roku 1989 nie uczestniczyliśmy w pielgrzymce z Krakowa do Częstochowy. Pierwszy nasz udział przypada na rok 1990. Na prośbę Ks. Kardynała Macharskiego towarzyszyły tego lata po raz pierwszy karetki maltańskie z Niemiec. Na początku pielgrzymi spoglądali na nie nieufnie, zbliżali się powoli, raczej z ciekawości niż spodziewając się jakiejkolwiek pomocy. Później zawiązały się trwające do dziś przyjaźnie.

Dla załóg karetek Malteser-Hilfsdienst pielgrzymka była czymś niezwykłym. Większość z nich przeżywała ją bardzo głęboko. Potem wielu uczestniczyło w pielgrzymce przez kolejne lata. To tu, w drodze na Jasną Górę, w 1990 roku narodziła się „Maltańska Pomoc Bliźnim”, potem „Pomoc Maltańska”, która w końcu przyjęła nazwę „Maltańska Służba Medyczna”, by nieść pomoc i ulgę potrzebującym w trudach pielgrzymowania do Czarnej Madonny.

„Bogaci w miłosierdzie” maltańczycy niosą niestrudzenie pomoc wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna – będąc jednocześnie (a może przede wszystkim) pielgrzymami. Nie wiemy, ilu pielgrzymom uratowali życie. Znamy kilka takich przykładów. Wiemy jednakże, że każdego roku ponad połowie uczestników pielgrzymki maltańczycy udzielają pomocy.

Tak więc poprzez zorganizowanie i koordynację działań maltańskiej Służby Medycznej staliśmy się stałymi pielgrzymami na szlaku do Częstochowy pomagając i służąc bliźnim.