HASŁO: NARÓD I WIARA

Myśl zorganizowania Pieszej Pielgrzymki z Krakowa na Jasną Górę zrodziła się w 1980 roku w czasie pielgrzymowania w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej, w akademickiej 17-ce „Białej”, kiedy to ponad 300-osobowa grupa młodzieży z Krakowa wspólnie z ks. Józefem Jończykiem i duszpasterzem akademickim z „Miasteczka” ks. Józefem Jachimczakiem wyruszyła w sierpniu z Warszawy do Częstochowy. Podczas tych 9-dniowych rekolekcji w drodze, urozmaiconych częstymi zmianami pogody, zawiązały się wśród „braci i sióstr” tak mocne więzy przyjaźni, że grupa postanowiła spotykać się także w czasie roku akademickiego. Od października 1980 roku w każdą czwartą sobotę miesiąca odbywały się spotkania popielgrzymkowe w Kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Krakowie w DA „Na Miasteczku”. Przyjeżdżała na nie młodzież z całej Archidiecezji, a z czasem zaczęli dołączać starsi i wszyscy ci, którzy pragnęli w przyszłości udać się pieszo na Jasną Górę. Podczas tych spotkań wypełnionych modlitwami, śpiewem oraz świadectwami pątników powstawała wizja ogólnokrakowskiej pieszej pielgrzymki. Wzorowaliśmy się głównie na formacji Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej, która miała ponad dwuwiekową tradycję. Organizacją krakowskiej pielgrzymki kierował duszpasterz akademicki ks. Józef Jachimczak.

POBIERZ PDF