Organizatorzy Pieszej Pielgrzymki  Krakowskiej na Jasną Górę zwracają się z serdeczną prośbą do darczyńców z otwartym sercem o materialne wsparcie organizacji pielgrzymki. Każda darowizna przelana na konto pielgrzymki zostanie przeznaczona na pokrycie szczegółowych kosztów organizacyjnych.

Wpłat można dokonywać na Subkonto Pielgrzymki:

Parafia św. Kazimierza, ul. Bobrowskiego 6
31-552 Kraków

Z dopiskiem – NA CELE KULTU RELIGIJNEGO- PIELGRZMKA