Tag

biały marsz 17 maja 1981 | | Piesza Pielgrzymka Krakowska