Informacje ogólne

Podane poniżej informacje są przekazywane przez Przewodnika Grupy w pierwszym dniu pielgrzymki na trasie pierwszego odcinka.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów na początku kolejnej pielgrzymki. Pielgrzymka narodziła się w 1981 roku z idei Białego Marszu, jaki odbył się w Krakowie po zamachu na życie Sł. Bożego Ojca Św. Jana Pawła II. Tradycyjnie odbywa się w dniach 6-11 sierpnia br. Pielgrzymuje od 29 lat „w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny”. Serdecznie dziękujemy za Wasz udział w pielgrzymce i wierzymy że nie zabraknie Was za rok.

Rozpoczynając nasze pielgrzymowanie pragniemy zwrócić uwagę na kilka spraw organizacyjnych, ważnych dla prawdziwego przeżycia pielgrzymki i spokojnego oraz bezpiecznego przejścia na Jasną Górę.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym i pokutnym. Pragniemy, aby zasługiwała na miano „rekolekcji w drodze”. Dlatego każdy pielgrzym powinien uczestniczyć we Mszy Św., Komunii Św., rozważaniach, modlitwach, konferencjach itp.. Obowiązuje nas skromny i godny strój. Idący na końcu grupy księża w stułach pełnią funkcję spowiedników.

Każdy pielgrzym musi być zapisany, posiadać legitymację i przypięty znaczek pielgrzymkowy oraz zobowiązany jest przestrzegać zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych. Cała Pielgrzymka jest podzielona na 8 członów, każdy człon podzielony jest na grupy prowadzone przez księży przewodników.

Każda grupa ma swojego ks. przewodnika grupy i służby grupowe. Przewodnik grupy odpowiada za wszystkie służby swojej grupy. Nad całością czuwa ks. przewodnik główny pielgrzymki i służby główne pielgrzymki, które mają nam pomóc w sposób właściwy i bezpieczny przeżyć całą pielgrzymkę.
Serdecznie prosimy o bezwzględne przestrzeganie ich poleceń i próśb, gdyż mają one na celu nasze bezpieczne pielgrzymowanie.

Będąc dla siebie bliscy, zwracamy się do siebie „SIOSTRO”, „BRACIE”.

W ramach wpisowego każdy z nas otrzymuje :
– znaczek pielgrzymkowy, informator, legitymację pielgrzymkową, bloczek na oznaczenie bagażu. Tylko na podstawie legitymacji i bloczku przypiętego do bagażu można będzie oddawać i odbierać swój bagaż z samochodu bagażowego. Każda grupa posiada do dyspozycji samochód przewożący bagaże na miejsca noclegowe.

Każdy z nas, kto zapisał się na Pielgrzymkę zobowiązany jest do aktywnego udziału w niej i zachęcanie innych pielgrzymów do udziału w stałych elementach każdego dnia:
– Msza Św. – codziennie rano – (tylko w ostatnim dniu Msza Św. będzie o godzinie 19.00 na Jasnej Górze)
– konferencje w grupach i plenarne w ciągu dnia
– godz.20.00 – „Pogodny Wieczór” przy Kościele
– godz. 21.00 – Apel Jasnogórski a w godz. 21.15-22.00 „Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele” (zachęcamy serdecznie do indywidualnej modlitwy w ciszy w Kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem)
– od godz. 22.00 trwa cisza nocna !

Służby w każdej grupie :

służba porządkowa w grupie liczy od 4-5 osób będących w stanie oprócz normalnego pielgrzymowania podjąć trud pracy porządkowej dla innych w grupie (porządkowy główny grupy nosi identyfikator, wszyscy porządkowi kamizelki pomarańczowe i czapeczki a 3 osoby chorągiewki i gwizdki)
– podczas marszu idziemy prawą stroną drogi za znakiem danej grupy, kabel od nagłośnienia niesiemy w lewej ręce, a cała grupa idzie po prawej stronie przewodu od nagłośnienia,
– bardzo prosimy nie wyprzedzać znaku, chodzimy prawą stroną drogi,

służba kwatermistrzowska
– 1-2 osób, które nie idą, lecz jadą z samochodem bagażowym i przygotowują dla nas pod kierunkiem kwatermistrzów głównych pielgrzymki noclegi dla pielgrzymów noclegi przewidywane są w stodołach lub we własnych namiotach i w domach,
na kilka kilometrów przed noclegiem kwatermistrzowie grup podadzą nam wstępne informacje odnośnie naszego noclegu,
po przyjściu na nocleg kwatermistrz doprowadzi nas do naszego samochodu bagażowego i poprzez sprzęt nagłaśniający będzie rozprowadzał wszystkich na noclegi,
prosimy o zachowanie w tym czasie spokoju i cierpliwe czekanie na swoją kolej: najpierw będą kwaterowane osoby starsze i będą wskazywane miejsca na rozbicie namiotów,
prosimy samowolnie nie przychodzić wcześniej na nocleg i nie zajmować noclegów, dla każdego na pewno znajdzie się nocleg,
miejsce noclegowe każdej grupy będzie specjalnie oznaczone tablicami,
po noclegu prosimy o zostawienie po sobie wzorowego porządku i podziękowanie gospodarzom za przyjęcie nas

grupa muzyczna
w naszej grupie mamy kilka osób, które będą nam pomagały w śpiewie, modlitwach

osoby do niesienia znaków pielgrzymkowych (codziennie znak jest wraz z grupą, również na noc)
– znak grupy przedstawia obok numeru naszej grupy również patrona naszej grupy, znak jest poświęcony, dlatego szanujmy go a na postojach umieszczajmy go w miejscach widocznych

osoby do niesienia sprzętu nagłaśniającego, sprzęt ten jest cały czas z grupą, szanujmy go i uważajmy na niego, co dwa dni zmieniamy baterie, prosimy by w miarę często zmieniać osoby niosące sprzęt nagłaśniające

służba medyczna
lekarz oraz 2 osoby służby zdrowia
– pielęgniarki,
każda grupa ma swoją służbę zdrowia,
oprócz tego idzie z nami „Maltańska Służba Medyczna”
w czasie upału nosimy czapki na głowie, a pijemy wodę mineralną,

służba czystości w grupie (1-3 osób zmieniających się codziennie)
– każda grupa codziennie wyznacza osoby, które będą na każdym postoju i noclegu odbierały z samochodu „służby czystości” specjalnie przygotowane worki na śmieci, a następnie zanosiły je na ten sam samochód, bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku na postojach i noclegach, wszystkie odpadki, butelki wrzucajmy do worków na śmieci

Za całość odpowiada przewodnik główny przy pomocy głównych służb:

Główni porządkowi pielgrzymki
– kierują całością przejścia pielgrzymki, organizacją postojów i noclegów

Baza pielgrzymki :
– na bazie dokonujemy zapisów (zwłaszcza osoby, które jeszcze się nie zapisały),
– na bazie można nabyć kartki z pozdrowieniami z pielgrzymki
– na bazie i w czasie drogi na postojach można nabyć chleb i napoje, można uzyskać wszystkie niezbędne nam informacje,
– baza jest zwykle umieszczona w pobliżu Kościoła, będzie na wszystkich postojach
– na bazie również pytamy o wszystkie rzeczy znalezione i zagubione,
– na bazie można zgłaszać bagaż powrotny (do odbioru w Częstochowie lub Krakowie)

Zaopatrzenie pielgrzymki: towarzyszą nam samochody, które będą prowadzić sprzedaż chleba, bułek, wody mineralnej

Służba czystości – to służba odpowiadająca za czystość i porządek po nas, na samochodzie tej służby można otrzymać również czystą wodę

Służba techniczna – odpowiadająca za sprzęt nagłaśniający

Pomoc Medyczna i Pomoc Maltańska
– samochody tych służb towarzyszą cały czas pielgrzymce
– do nich prosimy się zgłaszać ze wszelkimi dolegliwościami i chorobami

Bardzo prosimy o przestrzeganie wszystkich poleceń służb. Mają one nam pomóc we właściwym i bezpiecznym przeżyciu pielgrzymki. W duchu pokuty i miłości nastawmy się na liczne niewygody, brak wody do mycia itp. Szczęść Boże !