Przewodnik Główny – Ks. Józef Jachimczak CM

Grupy

Patron

Przewodnik grupy

Grupa 1 Jan Paweł II Ks. Józef Jończyk
Grupa 2 Św. Jan z Kęt Ks. Józef Olejarski
Grupa 3 Bł. Jadwiga Królowa O. Salezy Kafel OFMCap

(OO. Kapucyni)

Grupa 4 Włochy Św. Stanisław BM Ks. Giann
Grupa 5 Bł. Kinga O. Mariusz Dębiński OFM

(OO. Franciszkanie)

 

Baza Pielgrzymki

Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
Kraków ul. Misjonarska 37

Przewodnik główny

Ks. Józef Jachimczak CM

Porządkowy główny

Andrzej Bac

Baza, transport

Teresa Kozak
Katarzyna Woźniak
Elżbieta Kalina
Stanisława Skworzec
Ewa Pyrczak

Kwatermistrz główny

Teresa Gratkowska

Grupa muzyczna

Barbara Irła

Służba techniczna

Marian Gagatek

Służba zdrowia

Anna Brandys
Maria Jędo