MOTTO: „OTWÓRZCIE DRZWI ODKUPICIELOWI”

TERMIN: 8-13 VIII 1983

 

Trzecia pielgrzymka była o 1 dzień dłuższa, wyruszyła z Kra­kowa 8 sierpnia 1983 roku.

„Niech ta pielgrzymka łącząca trud fizyczny z intencjami ducho­wymi będzie wyrazem zdążania naszego narodu ku odnowieniu i przemienieniu duchowemu. Niech będzie wyrazem naszego zdą­żania po niezbędne łaski” – tak mówił Ks. Kardynał Franciszek Macharski na Wzgórzu Wawelskim celebrując Mszę Św. na rozpo­częcie pielgrzymki. Na zawsze w pamięci pozostanie wspaniały przemarsz ulicami miasta wśród dziesiątek tysięcy krakowian zgro­madzonych wzdłuż pielgrzymkowej trasy. Równie cudowne przy­jęcie towarzyszyło pielgrzymom w Częstochowie. Przejście Alejami NMP i modlitwa w Kaplicy Matki Bożej to chwile, których nikt nie może człowiekowi odebrać. Te kilka minut spotkania „twarzą w twarz” ze Wspaniałą Matką, przemieniło niejedno serce, niejed­no ludzkie istnienie w życie dla Boga i dla ludzi.

 

KONFERENCJE PLENARNE, POGODNE WIECZORY

Sens pielgrzymowania – Józef Jachimczak CM (Giebułtów)

Katolicy polscy a pontyfikat Jana Pawła II – red. Józefa Hennelowa (Ojców)

Odsiecz Wiedeńska — red. J. Kołłątaj (Podchybie)

 

 

LICZEBNOŚĆ PIELGRZYMKI

W pielgrzymce wzięło udział 5787 pątników (min. 43 księży, 39 kleryków, 6 sióstr zakonnych), w tym: 120 Włochów, 50 Niem­ców z RFN, 1 Irlandczyk, 1 Norweżka, 5 Węgrów

 

GRUPY I PRZEWODNICY

Przewodnik główny pielgrzymki: Ks. Józef Jachimczak CM
Grupa Patron grupy Przewodnik grupy
1 Jan Paweł II Ks. Józef Jończyk
2 Św. Wojciech O. Józef Olejarski
3 Bł. Jadwiga Królowa O. Salezy Kafel OFMCap
4 Włochy Św. Stanisław BM Ks. Gianni Danzi
5 Bł. Kinga O. Mariusz Dębiński OFM
6 Św. Jan Kanty Ks. Franciszek Płonka
7 Św. Franciszek O. Rufin
8 Św. Wincenty a Paulo Ks. Piotr Kwiecień CM
9 Św. Jacek O. Jan Andrzej Kłoczowski OP
10 Św. Kazimierz Ks. Bogusław Chmiel
11 Bł. Salomea Ks. Jerzy Sermak SI
12 Św. Maksymilian Kolbe Ks. Andrzej Machowicz
13 Św. Szczepan Ks. Kazimierz Jancarz
14 Św. Mikołaj Ks. Tadeusz Zaleski
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Baza pielgrzymki:
Duszpasterstwo Akademickie XX. Misjonarzy „Na Miasteczku”
– Kraków, ul. Misjonarska 37
Przewodnik główny: Ks. Józef Jachimczak CM
Porządkowy główny: Andrzej Bac
Porządkowi: Krzysztof Jachimczak Józef Jachimczak Piotr Gramatyka Zdzisław Kliś
Baza, zaopatrzenie, transport: Teresa Kozak Katarzyna Woźniak Elżbieta Kalina Stanisława Skworzec Lucyna Karpińska Barbara Irla Stanisław Górka Ewa Pyrczak Bożena Siemieńska Lucyna i Bogdan Wąs Michał Starowicz
Kwatermistrz główny: Teresa Gratkowska Elżbieta Swoszowska Anna Mroczek
Służba techniczna: Marian Gagatek Władysław Goryczko Stanisław Lech Roman Janas
Służba zdrowia: Anna Brandys Julian Dutka
Piloci grup zagranicznych: Jolanta Pełka Luigi Crisanti