Otwórzcie drzwi Odkupicielowi

III Pielgrzymka była o 1 dzień dłuższa, wyruszyła z Krakowa 8 sierpnia 1983 roku.

„Niech ta Pielgrzymka łącząca trud fizyczny z intencjami duchowymi będzie wyrazem zdążania naszego narodu ku odnowieniu i przemienieniu duchowemu. Niech będzie wyrazem naszego zdążania po niezbędne łaski” – tak mówił Ks. Kardynał Franciszek Macharski na Wzgórzu Wawelskim celebrując Mszę Św. na rozpoczęcie Pielgrzymki. Na zawsze w pamięci pozostanie wspaniały przemarsz ulicami Krakowa wśród dziesiątek tysięcy Krakowian zgromadzonych wzdłuż pielgrzymkowej trasy. Równie cudowne przyjęcie towarzyszyło pielgrzymom w Częstochowie. Przejście Alejami NMP i modlitwa w Kaplicy Matki Bożej to chwile, których nikt nie może człowiekowi odebrać. Te kilka minut spotkania „twarzą w twarz” ze Wspaniałą Matką przemieniło niejedno serce, niejedno ludzkie istnienie w życie dla Boga i dla ludzi.