Konferencja:

– Sens pielgrzymowania – Ks. Józef Jachimczak (Giebułtów)
– Katolicy polscy a pontyfikat Jana Pawła II – red. Józefa Hennelowa (Ojców)
– Odsiecz Wiedeńska – red. J. Kołłątaj (Podchybie)

Grupy:

Przewodnik Główny – Ks. Józef Jachimczak CM

Grupy

Patron

Przewodnik

Grupa 1 Jan Paweł II Ks. Józef Jończyk
Grupa 2 Św. Jan z Kęt Ks. Józef Olejarski
Grupa 3 Bł. Jadwiga Królowa O. Salezy Kafel OFMCap
(OO. Kapucyni)
Grupa 4 Włochy Św. Stanisław BM Ks. Gianni Danzi
Grupa 5 Bł. Kinga O. Mariusz Dębiński OFM
(OO. Franciszkanie)
Grupa 6 Św. Jan Kanty Ks. Franciszek Płonka
Grupa 7 Św. Franciszek O. Rufin
Grupa 8 Św. Wincenty a Paulo Ks. Piotr Kwiecień CM
Grupa 9 Św. Jacek O. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Grupa 10 Św. Kazimierz Ks. Bogusław Chmiel
Grupa 11 Bł. Salomea O. Jerzy Sermak TJ
Grupa 12 Bł.O. Maksymilian Kolbe Ks. Andrzej Machowicz
Grupa 13 Św. Szczepan Ks. Kazimierz Jancarz
Grupa 14 Św. Mikołaj Ks. Tadeusz Zaleski

Zespół:

Przewodnik główny

Ks. Józef Jachimczak CM

Porządkowy główny

Andrzej Bac

Baza, transport

Teresa Kozak
Katarzyna Woźniak
Elżbieta Kalina
Stanisław Góra

Kwatermistrz główny

Teresa Gratkowska

Służba techniczna

Marian Gagatek
Władysław Goryczko

Służba zdrowia

Anna Brandys
Julian Dudka

Liczebność:

W Pielgrzymce wzięło udział 5787 pielgrzymów (min. 43 księży, 39 kleryków, 6 sióstr zakonnych), w tym :
120 Włochów, 50 Niemców z RFN, 1 Irlandczyk, 1 Norweżka, 5 Węgrów