W roku 1981 pielgrzymowało ok. 1800 pątników a w roku 1982 już około 4 tysięcy, nie tylko Krakowa ale z całej Polski oraz z Francji, Włoch, RFN.

 

Przewodnik główny

Ks. Józef Jachimczak CM

Porządkowy główny

Andrzej Bac

Porządkowi

Krzysztof Jachimczak
Józef Jachimczak

Baza, transport

Teresa Kozak
Katarzyna Woźniak
Elżbieta Kalina
Stanisława Skworzec

Kwatermistrz główny

Teresa Gratkowska

Grupa muzyczna

Barbara Irla

Służba techniczna

Marian Gagatek
Władysław Goryczko

Służba zdrowia

Anna Brandys
Maria Jędo