Konferencje pielgrzymkowe :

· Rola Jasnej Góry wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej- O. Salezy Kafel OFMCap

· Rola Jasnej Góry w kształtowaniu świadomości narodowej w okresie bezpaństwowego życia narodu – O. Mariusz Dębiński OFM

· Jasna Góra w historii i kulturze polskiej – ks. Józef Jachimczak CM

· Tajemnica obecności Matki Bożej Jasnogórskiej w życiu Jana Pawła II – ks. Franciszek Płonka

· Sześć wieków pielgrzymowania na Jasną Górę – O. Olejarczyk

· Wiara i modlitwa – ks. Andrzej Machowicz

· Wiara i naród – ks. Kazimierz Jancarz

· W obronie życia nienarodzonych – dr Edward Cegielski