“Hołd i dziękczynienie za 600 lat obecności” – 09-13.08.1982

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku wcale nie przeszkodziło nam w zorganizowaniu w 1982 roku II Pielgrzymki na Jasną Górę. Nie powiodły się próby likwidacji pielgrzymki. Wszystkie trudności jeszcze bardziej mobilizowały nas do liczniejszego udziału. Intencja pielgrzymowania „w intencji Ojca Św. i Ojczyzny” stała się bardzo żywa i aktualna w trudnej próbie naszego kraju. Na pielgrzymkowy szlak zabraliśmy wiele – smutki i łzy, radości i dziękczynienie, a co najważniejsze – serce, które mówi za wszystkich, za tych, którzy przybyli w pielgrzymce na spotkanie Czarnej Madonny i za tych, którzy łączyli się z nami w myśli i modlitwie. Szczególnej modlitwie polecaliśmy internowanych w stanie wojennym, tych już zwolnionych jak i tych, którzy jeszcze przebywali w więzieniach i ośrodkach.