Przewodnik Główny – Ks. Józef Jachimczak CM

Grupa

Patron

Przewodnik

Grupa 1 Jan Paweł II Ks. Józef Jończyk
Grupa 2 Św. Jan z Kęt Ks. Józef Olejarski
Grupa 3 Bł. Jadwiga Królowa O. Salezy Kafel OFMCap
(OO. Kapucyni)
Grupa 4 Włochy Św. Stanisław BM Ks. Gianni Danzi
Grupa 5 Bł. Kinga O. Mariusz Dębiński OFM
(OO. Franciszkanie)
Grupa 6 Św. Jan Kanty Ks. Franciszek Płonka
Grupa 7 Św. Franciszek O. Rufin
Grupa 8 Św. Wincenty a Paulo Ks. Piotr Kwiecień CM
Grupa 9 Św. Jacek O. Jan Andrzej Kłoczowski OP
Grupa 10 Św. Kazimierz Ks. Bogusław Chmiel
Grupa 11 Bł. Salomea O. Jerzy Sermak TJ
Grupa 12 Bł.O. Maksymilian Kolbe Ks. Andrzej Machowicz
Grupa 13 Św. Szczepan Ks. Kazimierz Jancarz
Grupa 14 Św. Mikołaj Ks. Tadeusz Zaleski